Максимальний захист - послуги адвокатів та юристів

Правова допомога у цивільних, кримінальних, господарських, цивільних, адміністративних справах

Адвокатський запит (до БСП)

Адвокат Герасько Максим Григорович

діє від імені Адвокатського бюро «Герасько і партнери»

Адреса: _______________________, моб. _____________

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4294 від 21.12.2010, видане на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.12.2010 № 8‑10-9

Харьківська обласна студентська лікарня вул. Дарвіна, 10, м. Харків, Харьківська область, 61000 тел. 00000000

 

Адвокатський запит

(відповідно до ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

В даній лікарні проходив обстеження громадянин____________________року народження, відносно якого Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за погодженням з Генеральною прокуратурою України порушено кримінальне провадження від __________ року № ________________. З метою захисту Лошакова Андрія Сергійовича, будучи його адвокатом та діючи на підставі Доручення від 14.01.2015 року № 026-0010027 виданого Київським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, керуючись ст.ст. 20, 24  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прошу надати наступну інформацію:

Документи які підтверджують наявність у ________. пухлини в головному мозку, та довідка про наявність хвороби (епілепсії) у зв’язку з цим.
2. Виписка з історії хвороби стосовно наявності у _________захворювань. 3. Завірені копії інших документів, які підтверджують факт проходження обстеження та результати даного обстеження. 4. Копія медичної картки на ___________   Вищезазначену інформацію та документи прошу надіслати мені протягом п’яти робочих днів, з моменту отримання запиту, за адресою: ____________________6, про що окремо повідомити за телефоном 097 888 99 77. Згоду на розголошення лікарської таємниці, а також іншої приватної інформації в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» громадянин надав:________________(підпис) М.Г.Герасько, 27.01.2015 р.(дата).   Відповідно до ст.20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) та збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою. У відповідності до ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Органи державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів. Згідно ст.212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції», або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги карається санкцією відповідно до ст. 397 Кримінального кодексу України. Згідно ст.16 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.   Додатки: 1. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (завірена копія). 2. ордер (завірена копія на 1 арк.) 3. Доручення про надання правової допомоги на 1 арк. (завірена копія).   Дата: 27.01.2015 р.     З повагою, адвокат                 ____________                М. Г. Герасько