Максимальний захист - послуги адвокатів та юристів

Правова допомога у цивільних, кримінальних, господарських, цивільних, адміністративних справах

Додаток до протоколу особистого обшуку

Додаток № 1 до протоколу обшуку особи ______________________________________________ від _______________ року по кримінальному провадженню від ________________ року № __________________________________ Зауваження адвоката відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 42, ст. 46 КПК України ___________________________ до протоколу особистого обшуку (за наявності зауважень навпроти нього ставиться відмітка):

Не була надана можливість одержати правову допомогу адвоката (відповідно до ст. 59 Конституції України, ч. 3 ст. 20, 236 КПК України);
Копія процесуального документу не була надана на прохання адвоката та підзахисного в порушення п. 15 ч. 3 ст. 42, 46 КПК України.
Під час проведення процесуальної дії слідчий не давав відопівідь на запитання адвоката, підозрюваного в порушення п. 10 ч. 3 ст. 42, ст. 46 КПК України. Дані запитання не були відображені в протоколі процесуальної дії.
Слідчий не виніс, не пред’явив вмотивовану постанову про заборону використання технічних засобів коли адвокат хотів використати технічні засоби для фіксування процесуальної дії (п. 11. ч. 3 ст. 42, ст. 46 КПК України).
В порушення ст.13, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук особи проводився без ухвали слідчого судді;
В порушення ч. 2 ст. 234 КПК України обшук/огляд було здійснено особою не тієї статі, що і обшукувана особа;
В порушення ч.1 ст. 234 КПК України обшук/огляд проводиться без мети виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб;
В порушення ч. 7 ст. 223 КПК України при здійсненні обшуку/огляду не були присутні не менше двох понятих тієї ж статі, що і обшукувана особа;
В порушення ч. 5 ст. 236 КПК України обшук особи проведений бездостатніх підстав вважати, що вона переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження;
У понятих не перевірено документи, що посвідчують особу (ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
В порушення ч. 5 ст. 236 КПК України у протоколі не зафіксований хід і результати особистого обшуку;
Не було вручено другий примірник протоколу обшуку особи разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України);
В порушення ч. 9 ст. 236 КПК України замість примірника протоколу (оригіналу) вручили копію протоколу обшуку особи;
В порушення п. 1 ч. 3 ст. 104 КПК України в протоколі обшуку особи не містяться відомості про всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії;
Учасникам процесуальної дії не було надано можливості ознайомитись із текстом протоколу перед його підписанням (ч. 4 ст. 104 КПК України);
В порушення ч. 4 ст. 223 КПК України обшук особи проведено в нічний час (з 22 до 6 години);
В порушення ч. 1 ст. 107 КПК України клопотання адвоката про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не було задоволено. Збирання доказів передбачене п. 7 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатську діяльність та адвокатуру»;
Відповідно до ст. 107 КПК України порушено право сторони захисту безперешкодного фіксування проведення обшуку особи за допомогою відеозапису;
Не дали надати письмові пояснення стосовно відмови від підписання в протоколі (ч. 6 ст. 104 «Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу.»);
Додатки до протоколу не були упаковані належним чином з метою надійного збереження доказів (стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії, відсутній підпис адвоката на упаковках (ч.2-3 ст. 105 КПК України);
В порушення ч. 1 ст. 107 КПК України та п.8 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на клопотання адвоката не було застосовано відео-фіксацію обшуку особи;
В порушення ст. 19 Конституції України слідчий не задовольнити клопотання адвоката про залучення його понятого. Оскільки адвокат діє «дозволено все, що не заборонено», а слідчий діє «дозволено все що передбачено законодавством». В діючому КПК не визначено хто обирає понятих, а тому, прохання задовольнити понятого адвоката мало б бути задоволено (ч. 7 ст. 223 КПК України);
В порушення ч. 9 ст. 236 КПК України особі у якої було проведено обшук особи (адвокату) не було залишено примірник протоколу та опису вилучених документів та тимчасово вилучених речей;
В порушення ч. 2 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката не було допущено по усному договору до укладення письмового;
Особи, що проводили обшук особи не представились, що унеможливило з’ясувати чи вказана дана особа в ухвалі про дозвіл на обшук/огляд та чи має вона повноваження;
В порушення ч. 3 ст. 223 КПК України перед проведенням слідчої дії не роз’яснено права та обов’язки понятим;
В порушення ч. 5 ст. 236 КПК України обшук особи на підставі ухвали слідчого судді проводився в обсязі більшому ніж необхідно для досягнення мети обшуку особи з _____________ до _____________________, дата ______________________________.
В порушення ч. 2 ст. 168 КПК України вилучено електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв’язку;
В порушення ч. 8 ст. 236 КПК України заяви осіб, у присутності яких здійснювався обшук особи, при проведення даної слідчої дії не були занесені до протоколу.
Під час обшуку особи присутнє заподіяння побоїв, мук або мордувань (ст. 126 КК).
Заподіяння мук – це дії, що спрямовані на тривале позбавлення людини їжі, пиття чи тепла, залишення його в шкідливих для здоров’я умовах та інші подібні дії. Мордування – це дії, що полягають в багаторазовому або тривалому спричиненні болю: щипання, шмагання, нанесення численних, але невеликих ушкоджень тупими чи гостроколючими предметами, діяння термічних факторів та інші аналогічні дії. (п. 3.2. «Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» затведжені Наказом Мінохорони здоров’я України віл 17.01.95 №6, зареєстровано в Мінюсті України від 26.07.1995 р. № 255/791).

Вчинявся тиск на обшукувану особу;
Службові особи правоохоронного органу катували обшукувану особу;
Законні вимоги захисника не виконувались в порушення ч. 7 ст. 46 КПК України.
Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд попри їх зобов’язання не надали затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також не надали можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника (ч. 1 ст. 48 КПК України).
Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд надавали рекомендації щодо залучення конкретного захисника (ч. 1 ст. 48 КПК України).
Факти відмови від підпису в протоколі не засвідчений адвокатом або понятим (ч. 5 ст. 104 КПК).
Додатки до протоколу не були засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилученні таких додатків (ч. 3 ст. 105 КПК).
Протокол під час досудового розслідування не складався слідчим або прокурором, які проводять відповідну процесуальну дію (ч. 1 ст. 106 КПК).
Протокол не складався під час проведення процесуальної дії або безпосередньо після її закінчення як передбачено ч. 1 ст. 106, а складався набагато пізніше дата _________час_______.
Особи, які брали участь у процесуальній дії не були заздалегід повідомлені про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії (ч. 2 ст. 107 КПК).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Даний додаток є невід’ємною частиною зазначеного протоколу __________________р. Захисник