Трудове законодавство

Трудове право

Трудове право – одна з найрозповсюджених галузей права. Конституцією України закріплено право кожної особи на працю. Проте, існує ще безліч законодавчих актів, якими регулюються трудові відносини, порядок виплати заробітної плати, порядок прийняття та звільнення окремих працівників тощо. На жаль ситуація, яка склалась сьогодні в Україні, дозволяє зробити висновки про те, що більшість із громадян, які реалізують своє право на працю, не в повному обсязі обізнані про свої трудові права, в результаті чого вони систематично порушуються недобросовісними роботодавцями. Невиплата заробітної плати, безпідставне примушування до звільнення «за власним бажанням», ненадання відпустки, невиплата компенсації за невикористану відпустку – ось неповний перелік порушень, які доводиться терпіти працівникам.

З іншого боку також і велика кількість роботодавців щоденно вимушені боротися із працівниками, які неналежним чином виконують свої трудові обов’язки. При цьому не завжди роботодавець набагато краще обізнаний у трудовому законодавстві, аніж працівник.

В результаті такого «незнання» законодавства створюється ситуація, за якої систематично порушуються норми трудового права.

Фахівці Адвокатського об’єднання «Максимальний захист» мають значний досвід у вирішенні трудових спорів будь-якої складності та готові запропонувати Вам свої послуги:

  • Надання консультацій з приводу працевлаштування та звільнення працівників;
  • Розробка проектів трудових, колективних договорів та внесення змін до них;
  • Розробка локальних актів підприємств (правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції тощо);
  • Позовна заява про поновлення на роботі та виплату середньої місячної зарплати;
  • Представництво інтересів клієнта під час розгляду трудових спорів;
  • Супровід інших питань, пов’язаних з трудовим правом;

 

Записатися на консультацію можна за телефоном +38 (097) 888 99 77.