• 02090, вул. В. Сосюри, 5, оф. 304, м. Київ
 • (097) 888 99 77

Адвокатське об’єднання "Максимальний захист"

Правова допомога у цивільних, кримінальних, господарських, цивільних, адміністративних справах

Господарське судочинство

Попередній розрахунок судових витрат, які позивач поніс, та які планує понести у зв’язку із розглядом справи в суді

Загальна сума понесених судових витрат (грн.) Судовий збір  (грн.) Витрати на професійну правничу допомогу (грн.) Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням експертизи (грн.) Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів (грн.) Витрати, пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (грн.)
3524 3524        

 

Окрім зазначеного, в процесі розгляду справи, позивач може понести інші судові витрати, передбачені ст. 123 ГПК України, суму яких на момент подання цього позову визначити не вдається можливим.

 

Таким чином, загальна сума витрат, які позивач поніс, становить 3524 грн., з яких:

 • 3524 грн. – сума сплаченого під час подання позовної заяви судового збору

 

Суму судових витрат, які позивач очікує понести, на даному етапі розгляду справи встановити неможливо.

 

 

«29» січня  2019 року

 

Директор ТОВ «______________»                ___________           ______________

 

До Антимонопольного комітету України

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

 

Суб’єкт оскарження: Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1»

Код ЄДРПОУ 40241931

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82-А

Тел.: +380 44 425 26 75; +380 44 425 7602;

Електронна пошта: info@bars-ua.com

 

Замовник: Філія «Особа_2» Акціонерного товариства «Особа_3»

Код ЄДРПОУ: 00156630

Місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул. Кагамлика, 33а

 

СКАРГА

 

            Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-06-25-001295-b, яке розміщено на офіційному сайті публічних закупівель Prozorro, філія «Будівельно монтажна фірма «Особа_6» АТ «Особа_3» (код ЄДРПОУ 00156630), є замовником відкритих торгів з придбання фарби, код за ДК 021:2015:44810000- 1, очікуваною вартістю 3 581 151, 09 грн.

Відповідно до зазначеного оголошення, замовником було встановлено кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 17:00 години 12.07.2018 року. Датою та часом розкриття тендерних пропозицій було визначено 15:27 годину 13.07.2018 року після завершення електронного аукціону.

На виконання положень статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» замовником на офіційному сайті публічних закупівель Prozorro разом з оголошенням про проведення закупівель було розміщено також тендерну документацію, яка містила кваліфікаційні критерії для учасників, а також технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Основним критерієм вибору переможця було визначено ціну продукції.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, який міститься на офіційному сайті публічних закупівель Prozorro, у зазначених торгах брали участь чотири учасники: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіопласт», Товариство з обмеженою відповідальністю «Велегард», ТОВ «АРЕС ГРУПП», а також ТОВ «ОСОБА_1».

За результатами розгляду тендерних пропозицій, найнижчу ціну було запропоновано Товариством з обмеженою відповідальністю «СІОПЛАСТ», у розмірі 2 369 085, 00 грн.

Однак, відповідно до протоколу № 105/1 розгляду тендерних пропозицій від 02.08.2018 року, пропозицію ТОВ «СІОПЛАСТ» було відхилено на підставі п. 4 ч. 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки вона не відповідала тендерній документації, зокрема, зазначеним учасником не було надано замовнику сертифікатів відповідності на лакофарбову продукцію, в яких були б зазначені показники адгезії системи лакофарбового захисного покриття до металу, стійкість покриття до статичного впливу агресивних середовищ та впливу сольового туману. Окрім цього, протоколи випробувань, які були надані учасником, були видані останньому випробувальною лабораторією, яка не є акредитованим органом з оцінки відповідності в розумінні діючого законодавства.

У зв’язку із відхиленням тендерної пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну на свою продукцію, замовником було розглянуто пропозицію наступного учасника, яким було запропоновано найнижчу ціну на продукцію, яким виявилось Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5».

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 14.08.2018 року № 105/2 тендерну пропозицію ТОВ «ОСОБА_5» було визнано найбільш економічно вигідною, та такою, що відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям, встановленим у відповідності до ст. 16, та вимогам встановленим до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». За результатами розгляду тендерної пропозиції вказаного учасника, його було визначено переможцем торгів, про що свідчить повідомлення № 105/1 про намір укласти договір з ТОВ «ОСОБА_5» від 14.08.2018 року.

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» не погоджується із результатами торгів та визначенням переможця, оскільки замовником було порушено процедуру проведення закупівлі, документація, яка була подана ТОВ «ОСОБА_5», та продукція, запропонована ТОВ «ОСОБА_5», не відповідає вимогам тендерної документації, яка була опублікована замовником, у зв’язку із чим права ТОВ «ОСОБА_1», як учасника публічних торгів, порушені.

            На підтвердження зазначеного свідчать наступні обставини.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», економічна конкуренція (конкуренція)- змагання   між суб’єктами господарювання з метою здобуття   завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій, запобігання діям і зловживанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування,   а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Зокрема, відповідно до п. 6 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу ІІІ «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» , яка була оприлюднена замовником, учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, що викладені у Додатку № 2 та додатку № 3 тендерної документації.

Зазначеним пунктом також передбачено, що у разі необхідності замовник має право запросити від будь-якого учасника процедури закупівлі підтвердження відповідності технічним вимогам і якісним характеристикам предмету закупівлі.

Відповідно до п. 6 Додатку № 2 до тендерної документації «Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі Фарби (Фарби)» замовником було визначено, що система захисного лакофарбового покриття (фарби, які входять до складу системи захисного лакофарбового покриття) повинна відповідати діючим в Україні нормативним документам з протикорозійного захисту або технічним характеристикам виробника фарби. Для підтвердження цього учасник в складі пропозиції надає скан-копії сертифікатів відповідності діючим в Україні нормативним документам з протикорозійного захисту або технічним характеристикам виробника фарби та відповідні протоколи сертифікаційних випробувань. У протоколі випробувань повинні бути зазначені наступні показники: — адгезія системи лакофарбового захисного покриття до металу, стійкість покриття до статичного впливу агресивних середовищ та впливу сольового туману.

Отже, однією з основних технічних вимог та якісних характеристик предмета закупівлі, замовником було визначено такий показник, як адгезія. Вимогами тендерної документації було також передбачено, що предмет закупівлі повинен відповідати діючим в Україні документам з протикорозійного захисту або технічним характеристикам виробника фарби.

            На виконання зазначеної вимоги, ТОВ «ОСОБА_5» у складі тендерної пропозиції було надано Протокол сертифікаційних випробувань продукції від 04.05.2018 року № 88-43с/П-646, виданий Лабораторією сертифікаційних випробувань протикорозійних ізоляційних покриттів трубопроводів.

            Відповідно до п. 10 вищезазначеного протоколу сертифікаційних випробувань продукції, який було надано ТОВ «ОСОБА_5», зазначено у якості одного з методів випробувань – адгезія (ISO 2409-1992, ГОСТ 15140-78). Таким чином, із зазначеного вбачається, що для визначення показника адгезії застосовувались зазначені вище стандарти.

Відповідно до пункту 1.1. зазначеного Стандарту ISO 2409-1992 «Фарби та лаки. Випробування методом решітчастого надрізу», цей державний стандарт описує метод випробування для оцінки стійкості лакофарбових покриттів до відшарування від пофарбованої поверхні при решітчастому надрізі (прямокутні грати) наскрізь до цієї поверхні.

Окрім цього, в п. 1.1. зазначеного стандарту вказано, що дана методика не повинна розглядатися як спосіб вимірювання адгезії.

            При необхідності вимірювання адгезії необхідно користуватися методом, зазначеним в ISO 4624:1978 «Лаки та фарби. Визначення адгезії методом відриву».

            Таким чином, в протоколі сертифікаційних випробувань продукції від 04.05.2018 року, який було надано ТОВ «_____________» у якості методів випробування в п. 10 зазначено методи вимірювання адгезії на підставі стандарту, який не передбачено для використання при визначенні такого показника, як адгезія.

            Окрім зазначеного, відповідно до п. 1 наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05.11.2015 року № 145 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів України було прийнято національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 січня 2016 року.

Серед переліку прийнятих стандартів, зокрема, зазначено, що з 01 січня 2016 року застосовуються інші стандарти, зокрема ДСТУ ISO 2409:2015 «Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів (ISO 2409:2013, IDT). При цьому разом із введенням зазначеного стандарту було вирішено скасувати ГОСТ 15140-78 (на даний ГОСТ також є посилання у протоколі, наданому ТОВ «ОСОБА_5) та ГОСТ 27325-87).

Більше того, зазначеним вище наказом було також введено в дію ДСТУ ISO 4624:2015 «Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву (ISO 4624:2002, IDT), який є чинним станом на 2018 рік.

            Тобто, учасником торгів ТОВ «ОСОБА_5» було надано протокол сертифікаційних випробувань продукції від 04.05.2018 року, який було складено за результатами проведення випробувань на підставі методів та нормативних документів, які вже не діють.

Окрім зазначеного, в таблиці № 3 п. 13 наданого ТОВ «ОСОБА_5» протоколу зазначено, що показник адгезії системи покриттів до сталі методом гратчастих надрізів було отримано за допомогою методу випробування, передбаченого ДСТУ ISO 2409. Однак, як було зазначено, вище, ДСТУ ISO 2409-1992, який було зазначено у якості методу дослідження в п. 8 поданого учасником протоколу, на момент проведення дослідження у 2018 році не діяв.

На даний момент діючими на території України є ДСТУ ISO 2409:2015 «Фарби і лаки. Випробування методом решітчастих надрізів», а також ДСТУ ISO 4624:2015 «Фарби і лаки. Визначення адгезії методом відриву (ISO 4624:2002, IDT).

Також, відповідно до п. 4.1. розділу 4 ISO 2409:1992, положення якого було застосовано під час випробувань продукції ТОВ «ОСОБА_5», для визначення адгезії методом решітчастих надрізів необхідно застосовувати відповідний ріжучий інструмент.

Однак, відповідно до п. 12 Таблиці № 2 «Випробувальне обладнання та засоби вимірювання» до протоколу сертифікаційних випробувань, наданого ТОВ «ОСОБА_5», у п. 8 зазначеної таблиці зазначено, що для встановлення значень адгезії було застосовано адгезиметр типу «ELECTOMETER-106», заводський інвентарний номер 119. Інтернет сторінка виробника https://www.electometer.com (в т.ч. сторінки інших розповсюджувачів даного приладу), містить описання даного приладу, як тестер адгезії Типу 2, що визначає чисельне значення адгезії у відповідності до стандартів EN13144 та ISO 4624 включно (дані стандарти в протоколі сертифікаційних випробувань не зазначені). Так, зокрема, як було зазначено вище, ДСТУ ISO 4624:2015 має назву «Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву»

Методика виміру зазначеним приладом, як зазначає виробник та розповсюджувачі приладів в Україні, наступна: «Грибок» — металевий пристрій у вигляді болта з нанесеною різьбою, наклеюється на покриття з використанням клею. Прилад оснащений пружинним пристроєм, накручується на «грибок», при обертанні приладу в протилежному напрямку і відриванні грибка від поверхні, індикатор на шкалі показує числову величину адгезії, виражену в силі, необхідній для відриву «грибка». Тобто, метод випробування адгезії полягає у відриві лакофарбового покриття від поверхні, а не в різанні покриття, як зазначено в стандарті ISO 2409-1992, який було використано під час випробувань продукції ТОВ «ОСОБА_5», та який, до того ж, втратив чинність.

Результати випробувань зазначеним приладом фіксуються в Н/мм.кв., або в кг/см. кв., або в МПа, а не в балах, як зазначено в протоколі сертифікаційних випробувань продукції ТОВ «ОСОБА_5», який було додано до тендерної пропозиції.

Вищенаведені факти свідчать про те, що випробування на адгезію у відповідності до ISO 2409-1992, як зазначено в протоколі сертифікаційних випробувань, ТОВ «ВЕЛЕГАСТ» не проводились. Використання не передбачених стандартами методів випробування, посилання на які містяться в протоколі сертифікаційних випробувань, а також використання приладу, який абсолютно не призначений для визначення адгезії методом випробування, зазначеним в протоколі, унеможливлює посилання учасника в майбутньому на наявність будь-якої помилки при оформленні протоколу сертифікаційних випробувань.

Окрім зазначеного, відповідно до п. 10 наданого ТОВ «ОСОБА_5» протоколу, товщина покриття вимірювалась за допомогою методів, передбачених в ISO 2808-1997.

Однак, відповідно до наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05.11.2015 року № 145 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів України» було прийнято та надано чинності з 01 січня 2016 року ДСТУ ISO 2808:2015 «Фарби та лаки. Визначення товщини плівки (ISO 2808:2007, IDT)».

Отже, товщина плівки, згідно наданого ТОВ «ВЕЛЕГАСТ» протоколу, також вимірювалась за допомогою методів, передбачених стандартами, які на момент проведення дослідження вже втратили чинність.

Окрім вищевикладених порушень, слід також зазначити, що пунктом 14 Додатку № 2 до тендерної документації було передбачено, що фарби та їх компоненти, які входять до складу системи захисного лакофарбового покриття, повинні допускати нанесення (полімеризацію) при відносній вологості до 85%, температурі поверхні та навколишнього середовища вищою або рівною мінус 50С, при цьому компоненти фарб, що поставляються повинні допускати нанесення в діапазоні температур від -50С до +400С або в ширшому діапазоні. Для підтвердження цього Учасник в складі пропозиції надає скан-копії технічних характеристик фарби (компонентів фарби) та їх переклади (у випадку іноземного виробництва фарби) або скан-копію листа виробника фарби та його переклад (у випадку іноземного виробництва фарби) із зазначенням допустимих параметрів нанесення.

На виконання зазначеної вимоги, ТОВ «ОСОБА_5» було надано скан-копії технічних паспортів на запропоновану продукцію, із яких вбачається, що нанесення фарби, запропонованої ТОВ «ОСОБА_5», допускається при відносній вологості до 85%.

Однак, ТОВ «ОСОБА_1» має обґрунтовані сумніви в достовірності зазначеної в технічних паспортах на продукцію ТОВ «ОСОБА_5» інформації, про що можуть свідчити наступні обставини.

05 травня 2018 року Філією «ОСОБА_5» ПАТ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів за № UA-2018-04-13-002180-a. Відповідно до зазначеного оголошення Філія «ОСОБА_5» ПАТ «ОСОБА_3» є замовником відкритих торгів з придбання фарби, код за ДК 021:2015:44810000-1 у кількості 10 935 л. Очікувана вартість предмета закупівлі відповідно до зазначеного оголошення становить 3 581 151, 09 грн.

Таким чином, раніше цим же замовником було розміщено аналогічне оголошення щодо закупівлі фарби на таку ж саму суму, тобто проводились аналогічні торги. Однак, 20 червня 2018 року о 17:33 годині зазначений аукціон було відмінено у зв’язку з відхиленням усіх тендерних пропозицій.

Серед учасників, якими було подано тендерні пропозиції також були і ТОВ «СІОПЛАСТ», ТОВ «ОСОБА_4» та ТОВ «ОСОБА_1».

За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «ОСОБА_4» її було відхилено, оскільки відповідно до пункту 14 Додатку 2 до тендерної документації замовником вимагалось, що фарби та їх компоненти, які входять до складу системи захисного лакофарбового покриття, повинні допускати нанесення (полімеризацію) при відносні вологості до 85%. Однак, в технічному паспорті матеріалу WG – SULASPART, який було надано ТОВ «ОСОБА_4», зазначено, що наносити матеріали необхідно при відносній вологості повітря до 80%, що не відповідає вимогам тендерної документації.

            Таким чином, станом на 20 червня 2018 року продукція, яка була запропонована ТОВ «ВЕЛЕСАГРД» замовнику, не відповідала вимогам технічної документації.

            Однак, під час участі у відкритих торгах UA-2018-06-25-001295-b, за результатами яких ТОВ «ОСОБА_4» було визначено переможцем, останнім було надано скан-копію технічного паспорта на матеріал WG-SULASPART, у якому вже було зазначено про те, що вказаний матеріал може наноситись при відносній вологості повітря до 85% відсотків.

Якщо порівняти зазначені два технічні паспорти, які подавались ТОВ «ОСОБА_4» разом з тендерною пропозицією під час участі у відкритих торгах за № UA-2018-04-13-002180-a та за № UA-2018-06-25-001295-b, які були оголошені Філією «ОСОБА_5» ПАТ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630), то можна побачити, що вони обидва датовані однією датою – 22.11.2017 року, та обидва мають позначення «Версія 2», однак різні за своїм змістом, оскільки в першому випадку ТОВ «ОСОБА_4» було надано технічний паспорт, із якого вбачалось, що нанесення покриття допускається при відносній вологості повітря до 80% (саме у зв’язку із цим його пропозиція була відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації), а в другому випадку, в аналогічному технічному паспорті на аналогічну продукцію, затвердженому безпосередньо ТОВ «ОСОБА_4» міститься вже інформація про можливість нанесення покриття, запропонованого ТОВ «ОСОБА_4» за відносної вологості повітря до 85 %.

В свою чергу Замовник не міг не знати про зазначені обставини, оскільки на підставі невідповідності вищевказаного показника вимогам тендерної документації ним було відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ОСОБА_4» під час проведення закупівель за № UA-2018-04-13-002180-a.

Відповідно до п. 6 розділу ІІІ Тендерної документації, оприлюдненої замовником, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, що викладені у Додатку № 2 та додатку № 3 тендерної документації.

У разі необхідності замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі підтвердження відповідності технічним вимогам і якісним характеристикам предмету закупівлі.

            Однак, замовник, будучи обізнаним про те, що під час проведення торгів за № UA-2018-04-13-002180-a, тендерну пропозицію ТОВ «ОСОБА_4» було відхилено на підставі невідповідності продукції вказаного учасника вимогам тендерної документації, не вчинив жодних дій щодо перевірки відповідності продукції ТОВ «ОСОБА_4» технічним вимогам під час проведення процедури закупівель за № UA-2018-06-25-001295-b. Жодної додаткової документації, яка б свідчила про зміну технічних та якісних характеристик фарби, запропонованої ТОВ «ОСОБА_4», останнім не було надано на розгляд тендерного комітету замовника.

На підтвердження невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «ОСОБА_4» вимогам тендерної документації замовника, слугує також і та обставина, що у випадку, коли змінюється якийсь один показник або характеристика фарби (наприклад відносна вологість повітря, при якій можна наносити фарбу, як у даному випадку), повинні також змінитися й інші показники та характеристики фарби. Однак, якщо проаналізувати скан-копії технічних паспортів на продукцію ТОВ «ОСОБА_4», що були надані останнім під час участі у відкритих торгах за № UA-2018-04-13-002180-a та за № UA-2018-06-25-001295-b, то можна побачити, що жоден показник, окрім відносної вологості повітря, за якої можна наносити фарбу, не змінився. Зазначене може свідчити лише про те, що ТОВ «ОСОБА_4» умисно, з метою отримання неправомірних переваг над іншими учасниками торгів, та перемоги на публічних торгах, підробило дані, які містяться в технічному паспорті на запропоновану ТОВ «ОСОБА_4» продукцію, зокрема дані технічного паспорту на матеріал WGSULASPART (выпуск 22.11.2017, Версия 02).

Зі своєї сторони замовник жодним чином не відреагував на зазначені дії учасника торгів ТОВ «ОСОБА_4», не запросив у нього жодних додаткових документів, які б могли підтвердити відповідність запропонованої ним продукції вимогам тендерної документації, а також не відхилив тендерну пропозицію зазначеного учасника.

На підставі зазначеного, ТОВ «ОСОБА_1» вважає, що процедуру проведення закупівель Замовником було порушено, оскільки було порушено основні принципи проведення закупівель, передбачені у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, принцип добросовісної конкуренції серед учасників, принцип недискримінації учасників, а також принцип об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій.

Так, відповідно до ч. 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

В порушення зазначеної статті, тендерним комітетом філії «Будівельно монтажна фірма «Особа_6» ПАТ «Особа_3» ( код ЄДРПОУ 00156630) було неправомірно визначено переможця відкритих торгів ТОВ «ОСОБА_4» проігнорувавши, що тендерна пропозиція, яка була надана вказаним учасником, не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: продукція, запропонована учасником ТОВ «ОСОБА_4», не відповідає технічним вимогам і якісним характеристикам предмета закупівлі, учасником разом з тендерною документацією було надано неправдиві відомості про технічні та якісні характеристики запропонованої продукції, документи, які були додані до тендерної пропозиції, не відповідають вимогам тендерної документації та не містять усіх необхідних відомостей, передбачених тендерною документацією, розміщеною Замовником.

Зазначеними діями було порушено вимоги ч. 1 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої тендерний комітет діє на засадах колегіальності і неупередженості, а також порушено право ТОВ «ОСОБА_1» на рівність усіх учасників торгів та відсутність будь-яких привілеїв для інших учасників.

Частиною 3 статті 11 Закону також передбачено, що Тендерний комітет забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний і чесний вибір переможця.

Відповідно до ч. 4 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.

В порушення зазначених вимог законодавства, після відхилення пропозиції учасника ТОВ «СІОПЛАСТ» з підстав невідповідності поданих учасником документів вимогам тендерної документації, тендерним комітетом Замовника було визначено переможцем ТОВ «ОСОБА_4». Однак, тендерним комітетом замовника не було враховано, що документи, подані даним учасником також не відповідають вимогам тендерної документації. Більше того, подані вказаним учасником документи містять неправдиві відомості про технічні та якісні характеристики продукції.

За таких обставин, тендерним комітетом замовника повинна була бути розглянута тендерна пропозиція ТОВ «ОСОБА_1», оскільки вона була наступною найбільш економічно вигідною після двох попередніх. Однак, в порушення вимог законодавства про публічні закупівлі, переможцем торгів було визнано ТОВ «ОСОБА_4», чим було порушено права та інтереси ТОВ «ОСОБА_1».

Зокрема, відповідно до п. 4 ч. 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник повинен був відхилити тендерну пропозицію у разі, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.

Вважаємо, що зазначені дії Замовника є дискримінаційними по відношенню до ТОВ «ОСОБА_1», спрямовані на обмеження конкуренції та носять характер антиконкурентних узгоджених дій. Зазначеними діями замовника було порушено право ТОВ «ОСОБА_1» на об’єктивну та неупереджену оцінку її тендерної пропозиції та пропозицій інших учасників.

На підставі зазначеного, вбачаємо в діях тендерного комітету філії «Будівельно монтажна фірма «Особа_6» ПАТ «Особа_3» ( код ЄДРПОУ 00156630) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме п. 1. ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (антиконкурентні узгоджені дії).

      Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання.               Частинами першою та другою статті 6 цього Закону передбачено, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, у тому числі, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.     Окрім зазначеного, відповідно до ч. 1 статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській
діяльності.            Вважаємо, що бездіяльність замовника призвела до того, що переможцем публічних торгів було визнано юридичну особу, яка подала завідомо недостовірну інформацію про технічні та якісні характеристики запропонованого товару.

Відповідно до ч. 9 статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» за результатами розгляду скарги орган оскарження має право: прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

У зв’язку із зазначеним, керуючись статтями 3, 5, 11, 18, 28, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», статтями 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05.11.2015 року № 145 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні, —

 

 

 

ПРОСИМО:

1.                 Прийняти рішення, яким встановити факт допущення замовником – Філією «Особа_2» Акціонерного товариства «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) порушення процедури проведення відкритих торгів за № UA-2018-06-25-001295-b під час розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця. 2.                 Зобов’язати замовника — Філію «Особа_2» Акціонерного товариства «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) скасувати рішення від 14.08.2018 року, яким тендерну пропозицію ТОВ «ОСОБА_4» було визнано найбільш економічно вигідною та такою, що відповідає умовам тендерної документації, на підставі чого ТОВ «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 36676447) було визнано переможцем публічних торгів. 3.                 Зобов’язати замовника — Філію «Особа_2» Акціонерного товариства «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) скасувати повідомлення від 14.08.2018 року про намір укласти договір із ТОВ «ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 36676447) за результатами проведення публічних торгів (номер закупівлі № UA-2018-06-25-001295-b) та розгляду тендерних пропозицій. 4.                 Зобов’язати замовника — Філію «Особа_2» Акціонерного товариства «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 36676447) подану в межах проведення процедури публічних торгів (номер закупівлі № UA-2018-06-25-001295-b), як таку, що не відповідає умовам тендерної документації. 5.                 Зобов’язати замовника — Філію «Особа_2» Акціонерного товариства «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) розпочати розгляд тендерних пропозицій інших учасників після відхиленої пропозиції ТОВ «ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 36676447) в межах проведення відкритих торгів по із закупівлі фарби, оголошення про які розміщено за № UA-2018-06-25-001295-b. 6.                 За неможливості виправити допущені замовником порушення — зобов’язати замовника — Філію «Особа_2» Акціонерного товариства «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 00156630) відмінити процедуру закупівлі фарби.  Додатки:

 

 1. Документ, який підтверджує здійснення оплати за подання скарги – на 1 арк.;
 2. Оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-06-25-001295-b – на 2 арк.;
 3. Тендерна документація торгів № UA-2018-06-25-001295-b. – на 13 арк.;
 4. Додаток № 2 до тендерної документації торгів № UA-2018-06-25-001295-b – на 4 арк.;
 5. Реєстр отриманих тендерних пропозицій – на 1 арк.;
 6. Протокол розгляду тендерних пропозицій від 02.08.2018 року № 105/1 про відхилення пропозиції ТОВ «СІОПЛАСТ» – на 2 арк.;
 7. Протокол відхилення тендерних пропозицій від 02.08.2018 року № 105/1-вх – на 3 арк.;
 8. Протокол розгляду тендерних пропозицій від 14.08.2018 року № 105/2 – на 1 арк.;
 9. Повідомлення про намір укласти договір від 14.08.2018 року № 105/1 – на 1 арк.;
 10. Протокол сертифікаційних випробувань продукції ТОВ «ОСОБА_4» від 04.05.2018 року № 88-43с/П-646 – на 4 арк.;
 11. Копія стандарту ISO 2409-1992 – на 12 арк.;
 12. Копія витягу з наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05.11.2015 року № 145 – на 11 арк.;
 13. Роздруківка інформації з офіційного сайту виробника про адгезиметр ELECTOMETER 106 – на 2 арк.;
 14. Копія технічного паспорту, наданого ТОВ «ОСОБА_4» на продукцію WG-SULASPART – на 3 арк.;
 15. Оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2018-04-13-002180-a – на 1 арк.;
 16. Тендерна документація торгів № UA-2018-04-13-002180-a – на 13 арк.;
 17. Додаток № 2 до тендерної документації торгів № UA-2018-04-13-002180-a – на 4 арк.;
 18. Реєстр отриманих тендерних пропозицій по закупівлі № UA-2018-04-13-002180-a на 1 арк.;
 19. Копія технічного паспорту, наданого ТОВ «ОСОБА_4» на продукцію WG-SULASPART під час процедури торгів № UA-2018-04-13-002180-a – на 3 арк.;
 20. Протокол розгляду тендерних пропозицій від 08.06.2018 року № 042/2 – на 1 арк.;
 21. Протокол № 042/2-вх від 08.06.2018 року відхилення тендерних пропозицій – на 2 арк.;
 22. Копія протоколу на директора ТОВ «ОСОБА_1» — на 1 арк.;
 23. Копія наказу про призначення директора – на 1 арк.;
 24. Довідка про право підпису на директора ТОВ «ОСОБА_1» — на 1 арк.;
 25. Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ОСОБА_1» — на ___ арк.;
 26. Копія статуту ТОВ «ОСОБА_1» — на ___ арк.;

 

23.08.2018 року

 

Керівник ТОВ «ОСОБА_1»                              _____________ О.Ю. Пупкін

Господарський суд Київської області

МСП 01032, м. Київ- 32, вул. Симона Петлюри, 16/108

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1»

03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 17654

Код ЄДРПОУ: _____________

Тел.: _____________________

E-mail: _______________________

 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Особа_2»

Місцезнаходження: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, буд. 445

Код ЄДРПОУ: 667332543

Тел.: ___________________

Тел.: ___________________

Офіційна електронна адреса відсутня

Електронна пошта:

 

Справа № 911/275/19

Суддя: Конюх О.В.

ЗАЯВА

про продовження строку для подання відзиву

 

На розгляді Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/275/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» (далі – Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_2» (далі – Відповідач) про стягнення заборгованості за виконані роботи у розмірі 177 827, 66 грн. згідно договору від 16.05.2016 року № 16/05-01. Окрім цього у вищезазначеній позовній заяві Позивач просить покласти на Відповідача витрати по сплаті судового збору в розмірі 2667, 43 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 25.01.2019 року по вищезазначеній справі було відкрито провадження та надано Відповідачу строк для подання відзиву протягом 15 днів з дня отримання ухвали.

Зазначену ухвалу Відповідачем було отримано 07.02.2019 року. Таким чином наданий судом 15-денний строк для подання відзиву сплив 22.02.2019 року. У зазначений період Відповідачем не було подано відзиву до суду. Неподання відзиву до суду обґрунтовано тим, що у зв’язку з відсутністю власного юриста в штаті, Відповідач не зміг завчасно укласти договір з іншим фахівцем.

Так, Відповідач звернувся із проханням надати йому правову допомогу лише 27 лютого 2019 року, на підставі чого між Відповідачем та Адвокатським об’єднанням «Максимальний захист» було укладено відповідний договір від 27.02.2019 року № 2702/19.

Після цього представнику знадобився час для ознайомлення з матеріалами справи, під час якого виявилось, що Відповідач пропустив строк для подання відзиву.

Відповідно до ч. 1 статті 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Частиною 2 статті 118 ГПК України передбачено, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 9 статті 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строку без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Однак, залишення відзиву Відповідача без розгляду призведе до неповноти судового розгляду та неповного з’ясування обставин справи, адже викладені Відповідачем у відзиві обставини мають істотне значення для вирішення спору.

Відповідно до ч. 1 статті 263 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Частиною 5 зазначеної статті передбачено, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Тобто, у випадку, залишення відзиву Відповідача без розгляду, рішення суду буде необґрунтованим, оскільки не будуть враховані обставини, що мають істотне значення для розгляду справи.

Враховуючи, що згідно приписів ч. 1 статті 161 ГПК України свої пояснення, міркування , вимоги, заперечення учасники справи під час судового розгляду викладають письмово в заявах по суті справи, до яких відносить і відзив, Відповідач фактично буде позбавлений можливості заперечувати будь-які обставини, про які стверджує позивач.

Більше того, відповідно до ч. 4 статті 165 ГПК України якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Таким чином, у разі неприйняття відзиву, Відповідач буде позбавлений будь-якої можливості захистити свої права та інтереси та спростувати доводи позивача.

Відповідно до ч. 2 статті 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи, що Відповідачем не було подано завчасно заяви про продовження встановленого процесуального строку для подання Відзиву, вважаємо за необхідне просити суд продовжити строк для подання відзиву з ініціативи суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 41, 42, 45, 46, 56, 58, 60, 61, 169, 170 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Продовжити Відповідачу – ТОВ «Особа_2» строк для подання відзиву по справі № 911/275/19, про що постановити відповідну ухвалу.

 

Додаток:

 

 1. Копія договору на правове обслуговування юридичної особи від 27.02.2019 року № 2702/19 – на 7 арк.;

 

07.03.2019 року

 

Представник відповідача                     ___________           _______________

 

Господарський суд Київської області

МСП 01032, м. Київ- 32, вул. Симона Петлюри, 16/108

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1»

Місцезнаходження __________________

Код ЄДРПОУ: 324123414

Тел.: 1324124124

E-mail:_________________

 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Особа_2»

Місцезнаходження: _____________________

Код ЄДРПОУ: 392966731543214

Тел.: _______________

Тел.: _____________________

Офіційна електронна адреса відсутня

Електронна пошта:

 

Справа № _____________

Суддя: Конюх О.В.

ВІДЗИВ

на позовну заяву ТОВ «ОСОБА_1» про стягнення заборгованості за виконані роботи

 

            На розгляді Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/275/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» (далі – Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_2» (далі – Відповідач) про стягнення заборгованості за виконані роботи у розмірі 177 827, 66 грн. згідно договору від 16.05.2016 року № 16/05-01. Окрім цього у вищезазначеній позовній заяві Позивач просить покласти на Відповідача витрати по сплаті судового збору в розмірі 2667, 43 грн.

Відповідно до ч. 1 статті 161 ГПК України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

Згідно ч. 2 зазначеної статті заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Частиною 1 статті 165 ГПК України передбачено, що у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

У зв’язку із зазначеним, Відповідач вважає за необхідне скористатись наданим йому правом для подання відзиву.

            Із позовними вимогами ТОВ «ОСОБА_1» Відповідач не погоджується, вважає їх необґрунтованими з наступних підстав.

Відповідно до п. 1.1. Договору від 16.05.2016 року № 16/05-01, що був укладений між Позивачем та Відповідачем (далі – Договір), підрядник зобов’язується власними силами та з своїх матеріалів виконати комплекс покрівельних Робіт в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями (секції А1, Б1, В1, В2, Б2, А2), що розташований за адресою: вул. Петрівська, 1, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією (Роботи) здати виконані роботи на Об’єкті у встановлені терміни.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що перелік виконуваних робіт і матеріалів, необхідних для виконання робіт, згідно даного Договору оформляється в додатках до цього Договору (Договірна ціна). З цією метою Сторонами було погоджено Договірну ціну у розмірі 1 060 000, 00 грн., була додана Позивачем до позовної заяви.

Окрім цього, вартість робіт, що зазначена вище, була також визначена сторонами у п. 2.1. Договору.

Розділом 3 Договору передбачено порядок взаєморозрахунків.

Відповідно до п. 3.1. Договору оплата за цим Договором здійснюється Замовником на поточний рахунок Підрядника в наступному порядку:

 • 1 авансовий платіж: протягом 2 (двох) банківських днів після підписання Договору на закупівлю матеріалів у розмірі 265 000, 00 грн., крім того ПДВ – 20% — 53000, 00 грн. З врахуванням ПДВ сума авансового платежу складає 318 000, 00 грн.

Зазначена сума була сплачена Відповідачем, що підтверджується банківською випискою від 16.05.2016 року, яка була надана Позивачем разом з позовною заявою.

 • 2 авансовий платіж: Замовник здійснює на закупівлю матеріалів на протязі 14-ти робочих днів після початку робіт у розмірі 300 566, 33 грн, крім того ПДВ – 20% — 60 113, 27 грн., З врахуванням ПДВ сума авансу складає 360 679, 60 грн.

Зазначена сума була сплачена Відповідачем, що підтверджується банківською випискою від 06.06.2016 року, наданою Позивачем.

Пунктом 3.2. Договору передбачено, що оплату за виконані роботи (послуги) Замовник здійснює на підставі поданих Підрядником Актів виконаних робіт до 2-го числа кожного місяця за попередній період.

Відповідно до п. 3.3. Договору на протязі 3-х робочих днів після надання Актів виконаних робіт сторони зобов’язані їх підписати або дати вмотивовану письмову відмову від їх підписання.

Пунктом 3.4. Договору встановлено, що після закінчення 5-ти робочих днів після надання Актів виконаних робіт Підрядником у разі відсутності підпису і мотивованої відповіді збоку Замовника, роботи вважаються виконаними і прийнятими сторонами.

Згідно п. 3.5. Договору оплата здійснюється по фактичному об’єму виконаних робіт на підставі Актів виконаних робіт відповідно до затвердженої сторонами Договірної ціни на виконання робіт.

Таким чином, вищезазначеними пунктами Договору передбачено, що Позивач попередньо зобов’язаний надати Відповідачу Акти виконаних робіт, які Відповідач, у випадку відповідності обсягу фактично виконаних робіт обсягам робіт, зазначеним в Акті виконаних робіт, зобов’язаний оплатити.

            Разом із тим, пунктом 5.1.1. Договору передбачено, що підрядник зобов’язаний якісно і в терміни, обумовлені цим Договором, виконати Роботи згідно Договірної ціни за Роботи, відповідно до проектної документації та передати їх Замовнику.

В свою чергу у Замовника, згідно п. 5.3.2. Договору є обов’язок після здійснення перевірки та контролю щодо відповідності проектній документації обсягу та якості виконаних робіт, в триденний термін підписати акти виконаних робіт, які містять достовірну інформацію.

            Із зазначених пунктів договору вбачається, що Позивач повинен був виконати усі роботи зазначені у Договірній ціні, а Відповідач зобов’язаний підписати акти виконаних робіт, надані йому Позивачем, тільки за умови, що вони містять достовірну інформацію.

У поданому позові Позивач стверджує, що ним у визначений договором строк були виконані усі роботи, передбачені Договором, у зв’язку із чим Відповідач повинен сплатити йому повну вартість робіт, які, нібито, ним були виконані.

Однак, твердження Позивача про повне виконання ним робіт не відповідають дійсності, оскільки фактично ним не було зроблено усього обсягу робіт, передбаченого Договірною ціною.

Договірною ціною, яка є додатком до Договору, передбачено обсяги робіт окремо по кожній секції.

Згідно переліку робіт, який необхідно було виконати по кожній із секцій покрівлі, передбачено, що Позивач повинен був виконати роботи, які мають назву «Устройство примыканий из еврорубероида к парапетам и стенам в один слой», а також «Монтаж прижимной планки».

            Однак, з цього переліку, Позивачем не було в повному обсязі виконано роботи із влаштування примикань до парапетів і стін в один шар, що підтверджується фотографіями покрівлі, які додаються до даного Відзиву. На фотографіях видно, що парапет не покритий руберойдом повністю, як це було зроблено Позивачем на малих парапетах. Окрім цього, високі парапети не штукатурені.

Договірною ціною було також передбачено виконання робіт з монтування притискних планок по кожній із секцій. Однак, в актах виконаних робіт про виконання зазначених робіт нічого не зазначено, що свідчить про те, що роботи Позивачем не виконані в повному обсязі.

Окрім зазначеного, Договірною ціною було також передбачено, що по кожній із секцій покрівлі, Позивач повинен був виконати роботи, що мають назву «Устройство направляемой кровли из еврорубероида в два слоя».

Однак, зазначені роботи також не були виконані Позивачем в повному обсязі, що підтверджується в тому числі й Актами виконаних робіт, які були подані Позивачем разом з позовом до суду.

Зокрема, із Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за квітень 2017 року, який містить перелік виконаних Позивачем робіт по секції А1, що був доданий Позивачем до позовної заяви, видно, що Позивачем виконані роботи, які мають назву «Устройство направляемой кровли из еврорубероида в один слой», в той час, як договірною ціною передбачено що покрівля повинна складатися з двох шарів руберойду.

В акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 23/09-2016, який було надано Позивачем, також зазначено, що покрівля була зроблена лише з одного шару (підкладкового), що також свідчить про виконання робіт Позивачем не в повному обсязі.

            В результаті таких дій Позивача, Відповідач вимушений був залучати до виконання робіт з улаштування другого шару покрівлі по секціях А1 та А2 іншого підрядника.

            Незважаючи на це, згідно заявлених позовних вимог, Позивач просить стягнути з Відповідача суму, яка складає повну вартість Договірної ціни, в той час, як повний обсяг робіт ним виконано не було.

Окрім вищезазначеного, при обстеженні покрівлі були виявлені недоліки виконаних Позивачем робіт.

Зокрема, на секції Б2 в деяких місцях відсутній другий шар покриття покрівлі, що підтверджується відповідними фотографіями.

Тобто, із зазначеного вбачається, що роботи Позивачем не були виконані в повному обсязі, як він стверджує, у зв’язку із чим обсяги робіт, про які ним зазначено в Актах здачі прийняття робіт, що були додані ним до позовної заяви, не відповідають дійсності. Тобто, Акти містять недостовірну інформацію, що виключає можливість їх підписання Відповідачем відповідно до п. 5.3.2 Договору.

Правовідносини, які виникли між Позивачем та Відповідачем, врегульовані нормами Господарського та Цивільного кодексів України.

Відповідно до ч. 1 статті 317 ГК України будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб’єктами господарювання для інших суб’єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Частиною 2 статті 317 ГК України встановлено, що загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 статті 857 ЦК України робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

Окрім зазначеного, частиною 1 статті 875 ЦК України визначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

            Тобто, Відповідач зобов’язаний приймати лише закінчені будівельні роботи.

            Абзацом другим частини 1 статті 877 ЦК України передбачається, що підрядник зобов’язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Відповідно до ч. 4 статті 879 ЦК України оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об’єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Із зазначених норм вбачається, що Відповідач не повинен оплачувати Позивачу роботи, які не були виконані останнім.

Відповідно до ч. 1 статті 883 ЦК України підрядник відповідає за недоліки збудованого об’єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

У зв’язку із зазначеним, вимоги Позивача про оплату йому повної вартості робіт, згідно Договірної ціни є безпідставними та необґрунтованими.

            Окрім цього, акти здачі-прийняття робіт, які за твердженням Позивача були ним направлені на адресу Відповідача, останнім не отримувались, у зв’язку із чим обов’язку здійснювати будь-яку оплату за по них у Відповідача не виникло

Як було зазначено вище та передбачено Договором, обов’язок щодо оплати виконаних робіт виникає у Відповідача лише після підписання відповідного Акта виконаних робіт, які повинні бути поданими йому Позивачем.

Так, Позивач стверджує, що 14.09.2017 року він направив Відповідачу Акти здачі-прийняття робіт (по 2 екземпляри) по секціям А2, Б1 і Б2 цінним листом з описом вкладення, на підтвердження чого він надає копію опису вкладення та фіскального чеку. Окрім цього, на підтвердження того, що Відповідач, нібито, отримав зазначені Акти виконаних робіт, Позивач надає витяг з реєстру поштових відправлень щодо вручення цінного листа зі штрихкодовим ідентифікатором 0313408071257. При цьому Позивач стверджує, що згідно даних реєстру поштових відправлень вказаний лист Відповідач отримав 20.10.2017 року.

Проте, відповідно до ч. 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 статті 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Частиною 3 статті 74 ГПК України визначається, що докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно ч. 1 статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до ч. 1 статті 79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

В порушення зазначених статей, Позивачем не було доведено того факту, що ним були направлені акти виконаних робіт по секціях А2, Б1 і Б2 на адресу Відповідача.

Зокрема, з опису вкладення до цінного листа неможливо встановити які саме акти Позивач направив на адресу Відповідача, оскільки в описі міститься лише одна фраза – «акти». Проте, встановити за який вони період та виконання яких робіт вони стосуються неможливо. Неможливо також встановити яку саме довідку Позивач направляв на адресу Відповідача.

Окрім цього, згідно роздруківки з сайту Укрпошти, яка була надана Позивачем на підтвердження факту отримання Відповідачем поштового відправлення, неможливо встановити яке саме відправлення було доставлено Відповідачу, оскільки номер відправлення зазначений від руки невстановленою особою. Також, згідно номеру, який зазначений на роздруківці, відправлення було прийняте 14.09.2017 року о 17:53 годині, в той час, як на квитанції про відправлення зазначений час відправлення 17 година 59 хвилин, що свідчить про те, що, імовірно, зазначеним листом було направлено Відповідачу зовсім інше поштове відправлення.

Перевіривши відправлення за № 03134408071257, яке за твердженням Позивача, ним було направлено на адресу Відповідача, з’ясувалося, що дані про таке відправлення на сайті Укрпошти відсутні.

Таким чином, Позивачем не доведено, що ним на адресу Відповідача направлялись акти здачі-приймання виконаних робіт.

Відповідно до ч. 1 статті 882 ЦК України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, — етапу робіт, зобов’язаний негайно розпочати їх прийняття.

Відповідно до ч. 4 статті 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Як вбачається із документів, які були додані Позивачем до позовної заяви, а також із фотографій, які додаються Відповідачем до даного відзиву, Позивачем не було виконано роботи, передбачені договором підряду в повному обсязі. Жодних повідомлень про готовність робіт до здачі Позивачем на адресу Відповідача не направлялось. Таким чином, вимоги Позивача про стягнення заборгованості за виконання робіт, які ним були виконані не в повному обсязі є безпідставними.

            Разом із зазначеним слід наголосити, що про недостовірність відомостей зазначених в Актах, доданих Позивачем до позовної заяви свідчить також та обставина, що загальна сума, вказана в усіх Актах, які за твердженнями Позивача були направлені Відповідачу, складає 1 056 507, 26 грн., тобто, це сума, передбачена Договірною ціною. Відповідно, якщо Позивач вимагає сплатити повну вартість робіт, що передбачена договором, він повинен виконати усі роботи. Проте, як зазначалось вище, в Актах здачі-приймання, які Позивач подав разом з позовом відсутня інформація про виконання останнім окремих робіт. Наприклад на секціях А1 та А2 Позивачем було покладено лише один шар руберойду, замість двох.

За таких обставин виходить, що Позивач або зазначив недостовірні відомості в Актах, або перевищив суму Договірної ціни.

Пунктом 2.3. Договору передбачено, що зміна вартості робіт за Договором оформляється додатками, які є невід’ємною частиною цього Договору.

Згідно ч. 2 статті 321 ГК України Кошторис вважається твердим, якщо договором не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін.

Частиною 4 зазначеної статті визначається, що підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник – його зменшення. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів та устаткування, які мають бути надані підрядником, а також послуг, що надавалися йому третіми особами, підрядник має право вимагати збільшення встановленої вартості робіт, а у разі відмови замовника – розірвання договору у встановленому порядку.

Разом із позовною заявою Позивачем не було додано жодного доказу, який би підтверджував факт виникнення додаткових робіт, а також факт того, що сторони домовились про зміну вартості робіт.

Таким чином вимоги Позивача є необґрунтованими та безпідставними.

Твердження Позивача про те, що представниками Замовника роботи були прийняті без зауважень по кожній секції, а також, що представником Відповідача було підписано загальний Акт здачі-прийняття робіт № 26/12-01 також не відповідають дійсності.

Зокрема, Позивачем не було надано жодного доказу на підтвердження того, що вищезазначений акт надсилався на адресу Відповідача.

Окрім цього, будь-яких документів, які підтверджують факт того, що особи, які підписали акт збоку Відповідача, є його представниками і уповноважені на прийняття робіт, Позивачем також не було надано.

Так, згідно Договору, при його підписанні від імені Замовника (Відповідача) діяв на підставі статуту генеральний директор Хотульова О.С.

Відповідно до ч. 1 статті 92 ЦК України юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Частинами 1 та 2 статті 97 ЦК України передбачено, що управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, від імені юридичної особи її інтереси представляють її органи.

Однак, особи, підписи яких містяться на актах здачі-прийняття робіт, не є особами, яких було уповноважено на їх прийняття. Позивачем не доведено належними доказами факту уповноваження вищевказаних осіб на прийняття робіт від підрядника

Окрім зазначеного, зазначення про те, що вони підтверджують об’єми виконаних робіт, в жодному разі не свідчить, що роботи були виконані Позивачем в повному обсязі, оскільки недостовірність відомостей відображених в Актах є очевидною.

Додану до позовної заяви претензію Відповідач також не отримував, у зв’язку із чим не міг знати про вимоги Позивача.

Відповідно до ч. 2 статті 222 ГК України у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб’єкт господарювання чи інша юридична особа – учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 3 зазначеної статті передбачено, що у претензії зазначаються:

 • Повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), яким претензія пред’являється.
 • Дата пред’явлення і номер претензії;
 • Обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;
 • Докази, що підтверджують ці обставини;
 • Вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
 • Сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
 • Платіжні реквізити заявника претензії;
 • Перелік документів, що додаються до претензії;

Частиною 4 статті 222 ГК України встановлено, що документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії.

Тобто до претензії повинні бути додані документи, які підтверджують вимоги Позивача.

Проте, як вбачається з претензії, що була направлена на адресу Відповідача, жодних документів на підтвердження вимог до неї не було додано. Більше того, сума, яку вимагав Позивач в претензії, є навіть більшою ніж сума Договірної ціни, у зв’язку із чим така претензія не могла бути виконана.

Окрім зазначеного, слід наголосити на тому, що за умовами Договору, укладеного між Позивачем та Відповідачем, Позивач зобов’язувався виконати власними силами та з своїх матеріалів комплекс покрівельних робіт в багатоповерховому житловому будинку.

Проте, будь-яких первинних документів, які б підтверджували факт виконання Позивачем робіт, про невиконання яких стверджував Відповідач, Позивач також не надав.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 41, 42, 45, 46, 56, 58, 60, 61, 161,165 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. У задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_2» про стягнення 177 827, 66 грн. заборгованості за виконані роботи відмовити.
 2. Судові витрати, понесені ТОВ «Особа_1» у зв’язку із зверненням до суду, покласти на Позивача.
 3. Стягнути з ТОВ «Особа_1» на користь ТОВ «Особа_2» понесені Відповідачем судові витрати.

 

Додатки:

 

 1. попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, понесених відповідачем – на 1 арк.;
 2. фотографії, які підтверджують обсяги виконаних позивачем робіт – на __ арк.;
 3. копія роздруківки з сайту Укрпошта на підтвердження спростування направлення актів на адресу відповідача – на 1 арк.;
 4. заява про поновлення строку для подання відзиву – на 2 арк.;
 5. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – на 1 арк.;
 6. копія ордера на надання правової допомоги – на 1 арк.;
 7. копія квитанції та опису вкладення на підтвердження направлення відзиву позивачу (для суду);

 

07.03.2019 року

 

Представник відповідача                                             ____________         ___________

         

                       

 

 

 

Господарський суд Київської області

МСП 01032, м. Київ- 32, вул. Симона Петлюри, 16/108

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________»

03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 177

Код ЄДРПОУ: _____________

Тел.: ______________

E-mail: ______________________

 

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________»

Місцезнаходження: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, буд. 465

Код ЄДРПОУ: ____________

Тел.: _______________

Тел.: __________________

Офіційна електронна адреса відсутня

Електронна пошта:

 

Справа № 911/275/19

Суддя: ________________

КЛОПОТАННЯ

про призначення експертизи

 

На розгляді Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/275/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» (далі – Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_2» (далі – Відповідач) про стягнення заборгованості за виконані роботи у розмірі 177 827, 66 грн. згідно договору від 16.05.2016 року № 16/05-01. Окрім цього у вищезазначеній позовній заяві Позивач просить покласти на Відповідача витрати по сплаті судового збору в розмірі 2667, 43 грн.

            Зазначені позовні вимоги Відповідач вважає необґрунтованими, оскільки роботи, про виконання яких стверджує позивач, та за виконання яких Позивач вимагає від Відповідача грошові кошти, не були виконані ним тому обсязі про який він зазначає. Сума, яку Позивач просить стягнути з Відповідача, дорівнює договірній ціні, в той час, як роботи, про які зазначено в актах наданих Позивачем, виконані не в повному обсязі, а деякі з робіт, передбачених Договором, взагалі не виконувались.

За таких обставин сума грошових коштів, яку Позивач вимагає від Відповідача, є очевидно необґрунтованою. Факт виконання робіт Позивачем не в повному обсязі підтверджується також фотографіями покрівлі, що були зроблені під час її огляду 06.03.2019 року.

Зокрема, Позивачем не було в повному обсязі виконано роботи із влаштування примикань до парапетів і стін в один шар, що підтверджується фотографіями покрівлі, які додані до Відзиву на позов. На фотографіях видно, що парапет не покритий руберойдом повністю, як це було зроблено Позивачем на малих парапетах. Окрім цього, високі парапети не штукатурені.

Договірною ціною було також передбачено виконання робіт з монтування притискних планок по кожній із секцій. Однак, в актах виконаних робіт про виконання зазначених робіт нічого не зазначено, що свідчить про те, що роботи Позивачем не виконані в повному обсязі.

Окрім зазначеного, Договірною ціною було також передбачено, що по кожній із секцій покрівлі, Позивач повинен був виконати роботи, що мають назву «Устройство направляемой кровли из еврорубероида в два слоя».

Однак, зазначені роботи також не були виконані Позивачем в повному обсязі, що підтверджується в тому числі й Актами виконаних робіт, які були подані Позивачем разом з позовом до суду.

Зокрема, із Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) за квітень 2017 року, який містить перелік виконаних Позивачем робіт по секції А1, що був доданий Позивачем до позовної заяви, видно, що Позивачем виконані роботи, які мають назву «Устройство направляемой кровли из еврорубероида в один слой», в той час, як договірною ціною передбачено що покрівля повинна складатися з двох шарів руберойду.

В акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 23/09-2016, який було надано Позивачем, також зазначено, що покрівля була зроблена лише з одного шару (підкладкового), що також свідчить про виконання робіт Позивачем не в повному обсязі.

            В результаті таких дій Позивача, Відповідач вимушений був залучати до виконання робіт з улаштування другого шару покрівлі по секціях А1 та А2 іншого підрядника.

            Незважаючи на це, згідно заявлених позовних вимог, Позивач просить стягнути з Відповідача суму, яка складає повну вартість Договірної ціни, в той час, як повний обсяг робіт ним виконано не було.

Окрім вищезазначеного, при обстеженні покрівлі були виявлені недоліки виконаних Позивачем робіт.

Зокрема, на секції Б2 в деяких місцях відсутній другий шар покриття покрівлі, що підтверджується відповідними фотографіями.

За таких обставин, з метою визначення реального обсягу та вартості виконаних Позивачем робіт, Відповідач вважає, що необхідно призначити будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до ч. 3 статті 98 ГПК України висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Частиною 1 статті 99 ГПК України встановлено, що суд, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

 • для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
 • жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Враховуючи, що для з’ясування обсягів фактично виконаних Позивачем робіт, а також їх вартості та якості необхідні спеціальні знання, а також те, що в матеріалах справи відсутній будь-який інший експертний висновок з цих самих питань, Відповідач вважає, що існує необхідність в призначенні експертизи.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 41, 42, 45, 46, 56, 58, 60, 61, 98, 99,, 100, 169, 170 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Призначити по справі № 911/275/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_2» про стягнення заборгованості за виконані роботи у розмірі ____________грн. згідно договору від 16.05.2016 року № 16/05-01 судову будівельно-технічну експертизу.
 2. Доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз;
 3. На вирішення експерта поставити наступні питання:

 

 1. Який перелік та об’єми покрівельних робіт було виконано ТОВ «Особа_1» в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями (секції А1, Б1, В1, В2, Б2, А2), що розташований за адресою: вул. Метрівська, 1, с. Софіївська Борщагівка, Києва-Святошинського району, Київської області?
 2. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Особа_1» покрівельних робіт в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями (секції А1, Б1, В1, В2, Б2, А2), що розташований за адресою: вул. Метрівська, 1, с. Софіївська Борщагівка, Києва-Святошинського району, Київської області, обсягам та вартості, покрівельних робіт, визначеним у Договорі від 16 травня 2016 року № 16/05-01 та у Договірній ціні до зазначеного договору?
 3. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Особа_1» покрівельних робіт в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями (секції А1, Б1, В1, В2, Б2, А2), що розташований за адресою: вул. Метрівська, 1, с. Софіївська Борщагівка, Києва-Святошинського району, Київської області, обсягам та вартості, покрівельних робіт, зазначених в актах здачі-прийняття (надання послуг):
 • за квітень 2017 року: № б/н від 14 квітня 2017 року; № б/н від 28 квітня 2017 року;
 • За травень 2017 року: № б/н від 04 травня 2017 року; № б/н від 04 травня 2017 року (секція В2);
 • за квітень 2017 року: № б/н від 28 квітня 2017 року;
 • Акт № 23/09-2016 (секція А2);
 • Акт № 08/11-2016 (секція Б1);
 • Акт № 2-08/11-2016 (секція Б1);
 • Акт № 12/10-2016 (секція Б2);
 • Акт № 2-12/10-2016 (секція Б2);

 

 1. Яка вартість фактично виконаних ТОВ «Особа_1» покрівельних робіт в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями (секції А1, Б1, В1, В2, Б2, А2), що розташований за адресою: вул. Метрівська, 1, с. Софіївська Борщагівка, Києва-Святошинського району, Київської області?
 2. Чи відповідають фактично виконані ТОВ «Особа_1» покрівельні роботи в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями (секції А1, Б1, В1, В2, Б2, А2), що розташований за адресою: вул. Метрівська, 1, с. Софіївська Борщагівка, Києва-Святошинського району, Київської області проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

 

07.03.2019 року

 

Представник відповідача                                 ____________         ___________

Господарський суд Київської області

МСП 01032, м. Київ-32, вул. Симона Петлюри, 16/108

 

Представник Відповідача: _____________________________________________

Поштова адреса: 02090, м. Київ, вул. В. Сосюри, буд. 5, оф. 304

Тел.: _______________________

 

Відповідач: ТОВ «________________»

ЄДРПОУ 39296

Місцезнаходження: ____________________

Тел.: ___________________

 

Справа № 911/275/19

Суддя: ____________

 

КЛОПОТАННЯ

про ознайомлення з матеріалами справи

 

            АО «Максимальний захист», в особі адвоката ______________на підставі договору про правове обслуговування юридичної особи № 2702/19 здійснюється представництво інтересів ТОВ «__________________».

Відповідно до п. 1 ч. 1 статті 42 ГПК України учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

На підставі зазначеного, керуючись ст. 41, 42, 56, 58, 60 ГПК України, —

 

ПРОШУ СУД:

 

 1. Надати для ознайомлення матеріали справи № 911/275/19 за позовом ТОВ «______________» до ТОВ «______________» про стягнення 177 827, 66 грн.

 

Додатки:

 1. Копія ордеру на надання правової допомоги – на 1 арк.;
 2. Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю – на 1 арк.

04.03.2019 року

Представник Відповідача                                   ______________

Північний апеляційний господарський суд

04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1

Позивач за первісним позовом:     Особа -1

Місцезнаходження: ________________

Код ЄДРПОУ: ________________

Телефон: ________________________

Електронна пошта:________________

Офіційна електронна адреса відсутня

 

Справа № ___________

Головуючи суддя: ___________

КЛОПОТАННЯ

про приєднання доказів до матеріалів справи

 

            На розгляді Північного апеляційного господарського суду перебуває апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «___________» (далі – Відповідач), подана на рішення Господарського суду міста Києва від 14.08.2018 року у справі № _________, яким було частково задоволено первісний позов Особа 2 (далі – Позивач) до ТОВ «_______________________» про розірвання договору та стягнення _________грн. 53 коп., а саме:

            Відповідно до ч. 1 статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 3 статті 269 ГПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об’єктивно не залежали від нього.

            Відповідно до ч. 1 статті 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Відповідно до ч. 10 статті 80 ГПК України докази, не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

            На підставі зазначеного, керуючись статтями 42, 45, 46, 56, 58, 60, 61, 80, 169, 170, 269 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Приєднати до матеріалів справи наступні докази, а саме:
 • копію договору від 11 жовтня 2018 року № 634, укладеного між Київським міським центру репродуктивної та перинатальної медицини ТОВ «Особа_3» та ПАТ «Особа_2»;
 • копії додатків до договору від 11.10.2018 року № 124, а саме:
 • зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва від 11.10.2018 року;
 • договірна ціна на будівництво;

 

Додатки:

 

 1. копія договору від 11 жовтня 2018 року № 124, укладеного між Київським міським центру репродуктивної та перинатальної медицини ТОВ «Особа_3» та ПАТ «Особа_2» разом з усіма додатками на 25 арк.;

26.02.2019 року

 

Представник                                             __________              ___________

Господарський суд міста Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________»

Місцезнаходження: ____________________________

Код ЄДРПОУ: _________________

Тел.: __________________________

Інші засоби зв’язку відсутні

Офіційна електронна адреса відсутня

 

Відповідач 1: Державне підприємство «Особа_2» в особі відокремленого підрозділу «Особа_3

Місцезнаходження: ______________________

Код ЄДРПОУ: ____________________

Тел.: _______________________

Інші засоби зв’язку невідомі

Офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти невідомі

 

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Особа_4»

Місцезнаходження: ________________________

Код ЄДРПОУ:_______________________

Тел.: ______________________

Інші засоби зв’язку невідомі

Офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти невідомі

 

Ціна позову: позов немайнового характеру

Судовий збір: 3524 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про визнання недійсним рішення тендерного комітету та договору поставки

 

            Відповідно до оголошення про проведення закупівлі №: UA-2018-09-03-000303-a Тендерним комітетом ВП «Особа_3ДП «Особа_2» (далі – Замовник або Відповідач 1) було розпочато процедуру аукціону «відкриті торги» за предметом закупівлі – Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (фільтри) (код за ДК 021:2015: 42510000-4).

Згідно реєстру отриманих тендерних пропозицій, який розміщено за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-03- a/print/bids/pdf/28ba081 участь у зазначеній процедурі відкритих торгів взяли чотири підприємства-учасника: ТОВ «ОСОБА_5», ТОВ «Особа_6», ТОВ «Особа_4» та ТОВ «____________».

За результатами проведених торгів та розгляду тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі найбільш економічно вигідною виявилась пропозиція ТОВ «Особа_6» (4_________, 00 грн.), однак її було відхилено на підставі п. 4 ч. 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», що підтверджується відповідним витягом з протоколу засідання тендерного комітету ВП ЗАЕС від 24.10.2019 року.

Згідно вказаного витягу з протоколу засідання тендерного комітету ВП ЗАЕС від 24.10.2019 року переможцем торгів було визначено ТОВ «Особа_4» (далі – Відповідач 2), яким було запропоновано наступну за вигідністю пропозицію ( 477 000 грн.).

Протоколом розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Особа_4» у п. 7.2. замовником торгів було визначено, що за результатами розгляду, пропозиція учасника ТОВ «ОСОБА_4» відповідає технічним вимогам та кваліфікаційним критеріям, встановленим тендерною документацією на закупівлю код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (фільтри).

Пропозиція Позивача, яка була наступною найбільш економічно вигідною пропозицією (466 950 грн.) розглянута не була.

24 жовтня 2018 року на офіційному сайті державних закупівель Відповідачем 1 Prozorro було опубліковано повідомлення про намір укласти договір із ТОВ «Особа_4».

Не погоджуючись із рішенням замовника, Позивачем було подано скаргу до Антимонопольного комітету України, у якій повідомлялось про те, що тендерна пропозиція ТОВ «Особа_4» не відповідає вимогам тендерної документації, у зв’язку із чим Позивач просив Відповідача зобов’язати тендерний комітет Замовника скасувати рішення про визнання ТОВ «Особа_4» переможцем процедури закупівлі, а також зобов’язати тендерний комітет Замовника здійснити аналіз пропозиції наступного учасника після усунення порушення процедури закупівлі.

За результатами розгляду зазначеної скарги Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Товариству з обмеженою відповідальністю «» було відмовлено у задоволенні його скарги від 02.11.2018 року № UA- 2018-09-03-00303-a.a4, про що було постановлено відповідне рішення від 21.11.2018 року, яке було опубліковане на офіційному сайті публічних закупівель Prozorro 26 листопада 2018 року.

30 листопада 2018 року на офіційному сайті державних закупівель Prozorro було опубліковано укладений між замовником та переможцем торгів договір поставки товару № 599 (6) 18 УК / 53-121-01-18-07431 від 25.10.2018 року.

Однак, Позивач вважає рішення про визнання переможцем торгів товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_4», яке було прийняте Тендерним комітетом ВП «Особа_3ДП «Особа_2», незаконним, у зв’язку із чим, договір від 25.10.2018 року, укладений між Відповідачем 1 та Відповідачем 2 за результатами процедури закупівель, повинен бути визнаний судом недійним на підставі наступного.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», економічна конкуренція (конкуренція)- змагання   між суб’єктами господарювання з метою здобуття   завдяки   власним досягненням   переваг   над   іншими   суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування,   а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачається, що вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» визначається, що тендерний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості.

Частиною 3 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що тендерний комітет або уповноважена особа, серед іншого, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця.

Таким чином, процедура закупівлі повинна здійснюватися на підставі вищезазначених принципів, серед яких, зокрема, принцип об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, забезпечення дотримання якого покладається на тендерний комітет замовника.

Згідно ч. 4 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.

Тобто, у випадку невідповідності тендерної пропозиції вимогам тендерної документації, замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника торгів, яка не відповідає вимогам тендерної документації, та перейти до розгляду тендерної пропозиції іншого учасника, яка є наступною найбільш економічно вигідною.

Однак, в порушення зазначених принципів та вимог законодавства, замовником торгів було визнано пропозицію ТОВ «ОСОБА_4» такою, що відповідає технічним вимогам та кваліфікаційним критеріям, встановленим тендерною документацією на закупівлю, в той час як остання зазначеним критеріям та вимогам тендерної документації не відповідала.

 1. Зокрема, відповідно до пункту 1 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації: «Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями нижчезазначених документів:
 • Листа-заявки про намір прийняття участі у торгах з обов’язковим зазначенням найменування учасника, коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду) або коду державного реєстру країни, де зареєстрований учасник, якщо він не є резидентом України, місцезнаходження та поштової адреси, реквізитів всіх банківських рахунків, відомостей про керівництво (прізвище, ім’я по батькові, посада, контактний телефон, факс, електронна адреса)».

Однак, у завантаженому ТОВ «Особа_4» файлі № 1 Лист-заявка про намір прийняти участь. pdf міститься лист-заявка про намір прийняття участі у торгах, який не містить інформації про місцезнаходження Учасника (зазначено лише поштову та юридичну адресу), що не відповідає умовам пункту 1 розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.

Відповідно до ч. 1 статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Окрім зазначеного листом Міністерства юстиції України від 06.08.2014 року № 404-0-2-14/8.1 було надано роз’яснення законодавства стосовно визначення терміна «місцезнаходження юридичної особи», відповідно до якого норми діючого законодавства не містять визначення щодо «фактичної» чи «юридичної» адреси юридичної особи.

Пунктом 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Згідно частини 2 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачається також, що інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

На підставі зазначеного тендерний комітет замовника зобов’язаний був відхилити тендерну пропозицію ТОВ «Особа_4» та перейти до розгляду наступної пропозиції. Однак, в порушення принципів здійснення закупівель, замовником не було цього зроблено.

 1. Відповідно до Додатку № 1 до тендерної документації «Специфікація на закупівлю: код ДК 021:2015 – 42510000-4 – Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (фільтри) для потреб ВП ЗАЕС на проведення відкритих торгів згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», в позиції № 2 зазначено, що замовником вимагалась поставка фільтрів аерозольних Д-23кл або аналоги зі змінними ступенями попереднього очищення у дерев’яному корпусі (тобто, саме у дерев’яному корпусі).

Як вбачається з технічної пропозиції (додаток № 3 тендерної документації), яка була надана ТОВ «Особа_4», учасником було запропоновано до постачання аналог (еквівалент) предмету закупівлі, зокрема за позицією №2 «Фільтр аерозольний ФАП -3400Д.2С Н13 У 3.1 замість Д-23кл.

Відповідно до п. 1 Розділу 3 «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції», — «Якщо учасником пропонується товар, що є еквівалентом, він повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію:

 • Детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники;
 • посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами;
 • ТУ, плани, креслення, малюнки, фото чи опис предмета закупівлі згідно умов тендерної документації;
 • Засвідчену виробником копію сертифікату системи якості або документа, що підтверджує наявність системи якості на підприємстві-виробнику товару.

В іншому випадку замовник має право відхилити тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам тендерної документації».

Однак, ТОВ «Особа_4» не було надано жодних документів у складі тендерної пропозиції, з яких би вбачалась інформація про матеріал, з якого зроблений зовнішній корпус аналогу фільтра Д-23кл, — фільтра ФАП-________ н13 У 3.1. Проте, дерев’яний корпус є необхідною (обов’язковою) технічною умовою предмета закупівлі та технічних вимог та умов постачання ТТ-П.0_______ по позиції № 2, саме тому, про дерев’яний корпус і зазначено в специфікації на закупівлю.

З документів прикладених до тендерної пропозиції учасника ТОВ «Особа_4» неможливо встановити в якому корпусі пропонується аналог Д-23кл.

Інформація, яка була зазначена ТОВ «Особа_4» в додатку № 3 Технічна пропозиція, по позиції № 2 Фільтр аерозольний ФАП-3400Д.2С Н13 У3.1, призначений для фільтрування повітря, який було завантажено вказаним учасником, фактично дублює вимоги, зазначені у Додатку № 1 Специфікація на закупівлю до тендерної документації, однак не підтверджена ані доданим ТОВ «Особа_4» до технічної пропозиції зразком паспорту, ані будь- якими іншими документами.

Крім того, у пропозиції разом з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію не надано креслення, малюнки по позиції № 2 фільтр аерозольний ФАП-3400Д.2С Н13 У 3.1.

Також, у складі тендерної пропозиції Учасником не завантажено всі ТУ за позицією №2 в повному обсязі (фактично надано лише першу та останню сторінку), що не відповідає п. 1 Розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.

Так, зокрема, відповідно до п. 1 Розділу 3 Тендерної документації «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями нижчезазначених документів: зокрема, по поз. 2 додатку №1 ТД копію ТУ (ТС), ТЗ; або проект ТУ (ТС) ТЗ; або копію іншого документу, за яким такий товар виготовляється, що підтверджує відповідність технічних характеристик своєї пропозиції технічним вимогам (Додаток 5 до ТД), засвідчену виробником цього товару чи офіційним представником виробника в Україні.

            У разі, якщо ТУ (ТС), ТЗ узгоджено з ДП «НАЕК» Енергоатом» та Держатомрегулювання України у встановленому порядку та врахована копія зазначено ТУ (ТС) ТЗ знаходиться у фонді виробничої документації ДП «НАЕК «Енергоатом», з метою забезпечення захисту інтелектуальної власності виробника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати засвідчену копію титульного аркуша та аркуша узгодження (за необхідності – інші аркуші ТУ (ТС), ТЗ) які будуть достатні ля ідентифікації предмета закупівлі.», проте для ідентифікації чи цей фільтр з залізним корпусом або дерев’яним не достатньо титульної сторінки ТУ.

            Окрім зазначеного, замовником протиправно було визнано тендерну пропозицію ТОВ «Особа_4» такою, що відповідає умовам тендерної документації, оскільки можливість надання лише засвідченої копії титульного аркуша та аркуша узгодження, які будуть достатні для ідентифікації предмету закупівлі, у випадку, коли ТУ (ТС), ТЗ узгоджено з ДП «НАЕК» Енергоатом та Держатомрегулювання України у встановленому порядку та врахована копія зазначеного ТУ (ТС), ТЗ знаходиться у фонді виробничої документації «НАЕК «Енергоатом», передбачена, як вбачається з тендерної документації, лише у тому випадку, якщо постачальником пропонується до поставки не аналог (еквівалент) фільтру по позиції № 2 Додатку № 1 Специфікація на закупівлю, як було запропоновано ТОВ «Особа_4», а безпосередньо фільтр аерозольний Д-23кл.

В той же час, пунктом 1 розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції визначається, що у випадку, якщо учасником пропонується товар, що є еквівалентом, він повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі, зокрема, ТУ, плани, креслення, малюнки, фото чи опис предмета закупівлі згідно умов тендерної документації.

Із зазначеного вбачається, що лише у випадку, якщо у складі тендерної пропозиції пропонується саме той фільтр, який міститься в позиції 2 Додатку № 1 до тендерної документації, тобто Д-23кл, то учасник може, за певних вищеописаних умов не надавати повністю копію ТУ на таку продукцію. Однак, у випадку, якщо учасник у складі тендерної пропозиції пропонує аналог (еквівалент) зазначеного фільтру Д-23кл, як у даному випадку було запропоновано ТОВ «Особа_4», — останнім мали б бути надані ТУ в повному обсязі.

В свою чергу, у випадку не надання в повному обсязі ТУ на запропоновану продукцію, тендерний комітет замовника мав би визнати тендерну пропозицію учасника такою, що не відповідає тендерній документації та відхилити тендерну пропозицію учасника ТОВ «Особа_4». Проте, замовником було протиправно визнано тендерну пропозицію вказаного учасника такою, що відповідає умовам тендерної документації та визначено його переможцем.

Крім того, сама можливість надання першої та останньої сторінки ТУ учаснику не відповідає тендерному законодавству, не дає можливість ідентифікувати предмет закупівлі та не відповідає ТВтаУП.

Так, в п. 4.5. Технічних вимог та умов постачання фільтрів наведено межі відповідальності постачальника (виробника) за якою Учасник мав би надати ТУ погоджені з ДП «НАЕК «Енергоатом» та Держатомрегулювання повністю, а Замовник мав би перевірити чи є ТУ.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі», — «Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи., що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам установленим статтею 17 цього закону».

Отже, замовник мав би прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Особа_4» за ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII через невідповідність умовам тендерної документації, а саме: не відповідає вимогам пункту 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу ІІІ «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації — в складі тендерної пропозиції не надано копії креслень (ескізів) або ТУ (ТС), ТЗ, за якими такий товар виготовляється (для загального доступу надано титульний аркуш ТУ та лист щодо можливості надання ТУ Замовнику за запитом).

При цьому, при аналогічних учасниках та умовах тендерної документації в іншій процедурі закупівлі № UA-2018-08-23-001222-c своїм рішенням Тендерний комітет замовника на підставі того що не було надано повний текст ТУ, за такими ж фільтрами відхилив пропозицію учасника.

Відповідно до рішення тендерного комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» від 17.10.2018 тендерну пропозицію учасника ТОВ «» було відхилено згідно зі ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII через невідповідність умовам тендерної документації (за результатами розгляду тендерної пропозиції технічною комісією при тендерному комітеті ДП «НАЕК «Енергоатом»), а саме: не відповідає вимогам пункту 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу ІІІ «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації — в складі тендерної пропозиції не надано копії креслень (ескізів) або ТУ (ТС), ТЗ, за якими такий товар виготовляється (для загального доступу надано титульний аркуш ТУ та лист щодо можливості надання ТУ Замовнику за запитом).

Водночас повідомляємо, що вимогами ст. 27 Закону передбачено, що «…Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону».

Вважаємо, що не відхиливши пропозицію учасника ТОВ «Особа_4», за таких умов, коли по аналогічним тендерам та в подібній ситуації відхилялись пропозиції інших учасників (зокрема Позивача), Замовник було порушено права позивача

 1. Також, відповідно до п. 1 розділу 3 Тендерної документації «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначається, що учасник разом з тендерною пропозицією по поз. 2 Додатку № 1 ТД повинен надати звіт про виконання проектно-конструкторської роботи згідно з розділом 11 додатку 5 ТД.

Відповідно до Додатку № 5 до тендерної документації «Технічні вимоги та умови постачання фільтрів високоефективних повітряних (аерозольних) типу Д-23кл або аналогів для систем вентиляції ВП АЕС ТТ-П.0.03.018-16», які були затверджені Першим віце-президентом-технічним директором ДП «НАЕК «________________» у підпункті 11.1. пункту 11 зазначеного Додатку №5 до ТД передбачено, що постачальник повинен надати звіт про виконання проектно-конструкторської роботи. Звіт повинен показати, що обладнання спроектоване згідно з вимогами, викладеними в цих ТВтаУП.

Підпунктом 11.2. пункту 11 Додатку № 5 до тендерної документації передбачається, що у звіті повинні бути надані:

 • Результати аналізу з метою доказу відповідності вимогам норм та правил згідно з розділом 2 цих ТВтаУП;
 • Розрахунки з доказом того, що забезпечується/зберігається працездатність у ході сейсмічного впливу та після нього;
 • Докази здатності фільтрів та використаних при їх виготовленні матеріалів та комплектуючих витримувати вплив навколишнього середовища при нормальних умовах експлуатації, порушеннях умов нормальної експлуатації та проектних аваріях.

Таким чином, із зазначеного вбачається, що у складі тендерної пропозиції учасник повинен був надати звіт про виконані проектно-конструкторські роботи, який повинен містити ряд інформації та розрахунків.

На виконання зазначеної умови, учасником торгів ТОВ «Особа_4» було надано у складі тендерної пропозиції Звіт про виконані проектно-конструкторські роботи, розрахунки та аналіз проекту.

Проте, зазначений звіт не містить у своєму змісті жодних розрахунків, якими б підтверджувався факт того, що забезпечується/зберігається працездатність фільтру у ході сейсмічного впливу та після нього.

Замість цього ТОВ «Особа_4» у звіті констатує факт, що фільтри зберігають працездатність у ході сейсмічного впливу та після нього, зазначаючи при цьому, що результати наведені у Звіті ВНТ 220-03_______________від 14.11.2014 року, який вказаний у якості додатку до звіту про виконані проектно-конструкторські роботи, який було надано учасником, проте не додано до зазначеного звіту.

Таким чином, жодних розрахунків на підтвердження того, що продукція (фільтри) яка пропонується ТОВ «Особа_4» забезпечує/зберігає працездатність у ході сейсмічного впливу та після нього, переможцем торгів надано не було.

Окрім зазначеного, пунктом 11.2 додатку № 5 до тендерної документації вимагається також від учасника надання доказів здатності фільтрів та використаних при їх виготовленні матеріалів та комплектуючих витримувати вплив навколишнього середовища при нормальних умовах експлуатації, порушеннях умов нормальної експлуатації та проектних аваріях.

Однак, у наданому ТОВ «Особа_4» звіті лише зазначається про те, що фільтри є стійкими до впливу зовнішніх факторів у режимах нормальної експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

Висновки (результати) наведені в Акті приймальних випробувань № 014 від 21.09.20106 року. Однак даний акт учасником процедури закупівель також не було додано до наданого звіту.

Таким чином, жодних доказів, які вимагались замовником в п. 11 додатку № 5 до Тендерної документації, учасником ТОВ «Особа_4» надано не було, а було надано лише нічим не підтверджений звіт про виконані проектно-конструкторські роботи , розрахунки по проекту та аналіз проекту, інформація в якому нічим не підтверджена.

За таких обставин тендерний комітет замовника не мав права визнавати тендерну пропозицію ТОС «Особа_4» такою, що відповідає умовам тендерної документації та зобов’язаний був відхилити її, чого зроблено не було.

 1. Відповідно до пункту 2 Розділу 3 «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції»

тендерної документації: «Учасник торгів для забезпечення виконання зобов’язань, які виникають у зв’язку з поданням тендерної пропозиції надає забезпечення тендерної пропозиції у формі:…«або гарантії, виданої страховою компанією, яка пройшла відбір у ДП «НАЕК «Енергоатом» у встановленому порядку, з обов’язковим накладанням електронного цифрового підпису. Страхова гарантія надається разом із завіреною підписом уповноваженої особи учасника копією договору страхування, на підставі якого була видана гарантія, та платіжним дорученням про сплату послуг страхування. Перелік страхових компаній, які пройшли відбір у ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» зазначений на офіційному сайті ДП НАЕК «Енергоатом»: www.energoatom.kiev.ua».

У складі тендерної пропозиції учасника міститься файл № 20 копія договору зі страховою компанією.pdf, у якому міститься неповна копія договору № 1060965 від 35.06.2018 р., укладеного із страховою компанією ПрАТ «Європейський страховий альянс» (далі – Копія договору).

Відповідно до пункту 1.4. копії Договору «Кожна страхова гарантія, що була належним чином підписана Сторонами та за якою Страхувальником було оплачено страховий платіж, що передбачений відповідною страховою гарантією, стає невід’ємною частиною цього Договору».

Учасником у складі тендерної пропозиції не надано копій інших страхових гарантій, що були належним чином підписані Сторонами, та за які Страхувальником було оплачено страховий платіж, і які відповідно до п. 1.4. Договору, стали його невід’ємними частинами, внаслідок чого надана Учасником копія цього Договору є неповною, що не відповідає умовам пункту 2 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.

Доказом наявності інших страхових гарантій, які є невід’ємними частинами Договору, є оприлюднена у системі електронних закупівель «Прозоро» інформація, зокрема за посиланнями https://smarttender.biz/p______-zakupivli-prozorro/4267794/?oldPage=1 (аукціон UA-2018-06-14-0________-c), де оприлюднена страхова гарантія надана Учасником, до Договору № 1060965 від 25.06.2018, укладеного із страховою компанією ПрАТ «Європейський страховий альянс», яка є невід’ємною частиною цього Договору, і яка не надана Учасником у складі тендерної пропозиції.

Виходячи з наведеного тендерна пропозиція Учасника не відповідає умовам тендерної документації і підлягала відхиленню у відповідності до вимог статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», чого не було виконано тендерним комітетом замовника.

При цьому разом зі Скаргою Позивачем подавалася копія страхової гарантії до

Договору № 1060965 від 25.06.2018 що подавалася Учасником в аукціон UA-2018-06-14-000445-c, але дане документальне підтвердження наявності ще однієї страхової гарантії яка

є невід’ємною частиною договору, не було взято до уваги Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель при прийнятті рішення від 21.11.2018 року № 11926-р/пк-пз.

 1. Також, у пункті 1 Розділу 3 «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації зазначається, що «Документи, які вимагаються Замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України (країни-реєстрації учасника нерезидента) для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців (учасників-нерезидентів) не подаються останніми, про що таким Учасник повинен повідомити своїм листом із зазначенням причин у складі тендерної пропозиції».

Відповідно до пункту 1 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації учасниками, зокрема, надається: «витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку, у разі, якщо учасник є платником цього податку.

Таким чином, у разі, якщо учасник торгів є платником ПДВ, але не є платником єдиного податку, останній повинен був, згідно умов тендерної документації, повідомити замовника листом про те, що він не є платником єдиного податку, який необхідно було додати до складу тендерної пропозиції.

Окрім зазначеного, відповідно до п. 291.2. статті 291 Податкового кодексу України Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до п. 291.3 статті 291 ПК України юридична особа чи фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Підпунктом 3 п. 291.4 статті 291 ПК України визначається, що до третьої групи платників єдиного податку належать фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

Підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України передбачено, що відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі 3 відсотки доходу – у разі   сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом.

Таким чином, податковим законодавством передбачено, що платник єдиного податку може бути одночасно і платником ПДВ.

У такому разі, у випадку, якщо учасником було надано у складі тендерної пропозиції копію свідоцтва платника ПДВ, у випадку, якщо учасник не є платником єдиного податку, він повинен був, згідно умов тендерної документації своїм листом повідомити замовника торгів із зазначенням причини неподання свідоцтва платника єдиного податку у складі тендерної документації.

Враховуючи, що Учасник є платником ПДВ , а не єдиного податку, для нього чинним законодавством не передбачено надання зазначених документів, в той же час, відповідно до умов тендерної документації учасник повинен був зазначити причини неподання зазначених документів. Проте, у складі тендерної документації учасником, якого було визначено переможцем торгів, не було надано жодних листів із повідомленням причин ненадання інших документів, які вимагались у тендерній документації.

 1. Також, відповідно до ч. 1 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Частиною 1 статті 37 Закону України «Про публічні закупівлі» визначається, що договір про закупівлі є нікчемним у разі, зокрема, його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону або з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

Згідно ч. 2 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачається, що З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Виходячи з положень зазначених вище статей замовнику забороняється укладати договір в період оскарження процедури закупівлі, а також раніше 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Проте, згідно інформації, яка міститься на офіційному сайті державних закупівель Prozorro, повідомлення про намір укласти договір було опубліковане замовником 24.10.2018 року.

Однак, вже наступного дня 25.10.2018 року, сторонами було укладено договір поставки товару від 25.10.2018 року № 559 (6) 18 УК. Проте, з метою приховання даного порушення, Відповідачами було зроблені виправлення у договорі. Зокрема, номер договору було змінено з 559 на 599 (6) 18 УК, а поряд з підписами сторін договору було зроблено помітки про те, що нібито, цей договір був підписаний 29.11.2018 року, в той час як на титульній (першій) сторінці договору стоїть його вхідний номер ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» № 629 від 26.11.2018 року. Однак, яким чином договір, який було підписано лише 29.11.2018 року, міг бути отриманий Замовником 26.11.2018 року є незрозумілим, що свідчить про те, що дата 29.11.2018 року була дописана Відповідачами з метою приховання порушення процедури закупівель, а сам договір реально було підписано 25.10.2018 року, тобто, наступного дня після оприлюднення замовником процедури про намір укласти договір.

Як було зазначено вище, відповідно до ч. 1 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що договір про закупівлю укладається в письмовій формі, відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Таким чином, на договір про закупівлю розповсюджуються положення як Господарського, так Цивільного кодексу України.

Частиною 1 статті 16 ЦК України передбачається, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно ч. 2 статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання правочину недійсним. Окрім цього, зазначеною статтею передбачено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, чи судом у визначених законом випадках.

Також, відповідно до ч. 2 статті 20 ГК України кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб’єктів захищаються шляхом, зокрема визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 203 ЦК України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Окрім зазначеного, відповідно до ч. 1 статті 207 ГК України господарське зобов’язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб’єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.

Відповідно до ч. 1 статті 208 ГК України якщо господарське зобов’язання визнано недійсним як таке, що вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру обох сторін – у разі виконання зобов’язання обома сторонами – в доход держави за рішенням суду стягується все одержане ними за зобов’язаннями, а у разі виконання зобов’язання однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все одержане нею, а також все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного.

Пунктом 2.3. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 року № 11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» визначається, про те, що якщо, вирішуючи господарський спір, суд встановить, що зміст договору, пов’язаного з предметом спору, суперечить законодавству, чинному на момент укладення договору, він, керуючись пунктом 1 частини першої статті 83 ГПК, вправі за власною ініціативою визнати цей договір недійсним повністю або у певній частині із застосуванням за необхідності й наслідків визнання недійсним нікчемного правочину (абзац другий частини п’ятої статті 216 ЦК України).

Пунктом 2.5. зазначеної вище Постанови визначається, що правочини, які не відповідають вимогам закону, не породжують будь-яких бажаних сторонам результатів, незалежно від волі сторін та їх вини у вчиненні незаконного правочину. Правові наслідки таких правочинів настають лише у формах, передбачених законом, — у вигляді повернення становища сторін у початковий стан (реституції) або в інших.

Згідно пп. 2.5.1 п. 2.5. Постанови господарським судам слід мати на увазі, що визнання правочину (господарського договору) недійсним господарським судом є наслідком його вчинення з порушенням закону, а не заходом відповідальності сторін.

Згідно п. 2.9 Постанови На підставі статті 215 ЦК України недійсними можуть визнаватися не лише правочини, які не відповідають цьому Кодексу, а й такі, що порушують вимоги інших законодавчих актів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, виданих державними органами, у тому числі відомчих, зареєстрованих у встановленому порядку.

На підставі зазначеного вище вважаємо, що договір, який було укладено між Відповідачем 1 та Відповідачем 2 повинен бути визнаний судом недійсним, оскільки рішення про визначення переможця було прийняте замовником в порушення процедури закупівлі, оскільки ТОВ «Особа_4» не було надано у складі тендерної пропозиції усіх необхідних документів, на підставі чого вона повинна була бути відхилена замовником на підставі невідповідності тендерній документації. Окрім зазначеного, договір про закупівлю було укладено Відповідачами під час процедури оскарження рішення тендерного комітету замовника торгів до Антимонопольного комітету України, що заборонено діючим законодавством та є безумовною підставою для визнання правочину недійсним як такого, що суперечить інтересам держави.

Відповідно до ч. 1 статті 37 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення, зокрема, в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону, а також у випадку його укладення з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 32 вказаного Закону.

Пунктом 2.5.2. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 року № 11 передбачено, що спори про визнання нікчемних правочинів недійсними підлягають вирішенню господарськими судами у загальному порядку. З’ясувавши, що оспорюваний правочин є нікчемним, господарський суд зазначає в резолютивній частині рішення про його недійсність або, за відсутності підстав для такого визнання, відмовляє в задоволенні позову.

Таким чином, нікчемний правочин може бути визнаний судом недійсним.

Окрім зазначеного, відповідно до ч. 1 статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Статтею 129 ГПК України передбачено, що судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, — на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, Позивач має право на відшкодування судових витрат, які були ним понесені у зв’язку із зверненням до суду.

Зокрема, за подання позовної заяви, Позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 3524 грн., що підтверджується відповідним платіжним дорученням.

Окрім зазначеного, в процесі розгляду справи Позивачем можуть бути понесені інші витрати, розмір яких на момент подання даного позову визначити неможливо.

На вимогу п. 6 ч. 3 статті 162 ГПК України повідомляємо про те, що до подання зазначеного позову Позивач звертався зі скаргою до Антимонопольного комітету України, в якій оскаржував рішення замовника торгів про визначення переможця. Будь-яких інших заходів досудового врегулювання спору Позивачем не вживалось.

На вимогу п. 7 ч. 3 статті 162 ГПК України повідомляємо, що заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви Позивачем не вживалися.

На вимогу п. 10 ч. 3 статті 162 ГПК України Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 1, 4, 6, 7, 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ст. ст. 1, 3, 5, 8, 11, 18, 27, 28, 30, 32, 36, 37 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 16, 93, 203, 215 Цивільного кодексу України, статтями 291, 293, 297 Податкового кодексу України, ст. ст. 20, 208 ГК України, ст. ст. 4, 5, 20, 24, 27, 41, 42, 56, 58, 60, 61, 123, 129, 161, 162, 164 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Визнати недійсним рішення тендерного комітету Державного підприємства «Особа_2» в особі відокремленого підрозділу «Особа_3від 24.10.2018 року щодо визначення переможцем торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 32556556), прийняте за результатами проведення відкритих торгів по державній закупівлі код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (фільтри), номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-09-03-000303-а, яке було оформлене протоколом розгляду тендерних пропозицій на закупівлю № б/н, що був опублікований в електронній системі закупівель 24.10.2018 року.
 2. Визнати недійсним договір поставки товару № 599 (6)18 УК/53-121-01-18-07431 від 25.10.2018 року, укладений між Державним підприємством «Особа_2» в особі відокремленого підрозділу «Особа_3(код ЄДРПОУ 24584661) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 32556556).
 3. Стягнути з Державного підприємства «Особа_2» в особі відокремленого підрозділу «Особа_3(код ЄДРПОУ 24584661) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 32556556) на користь ТОВ «» (код ЄДРПОУ 38725967) понесені ТОВ «» судові витрати.

Додатки:

 1. Платіжне доручення про сплату судового збору (оригінал для суду і копії для інших учасників) – на 1 арк.;
 2. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які були понесені позивачем та які він планує понести у зв’язку із розглядом справи – на 1 арк.;
 3. Копія оголошення про проведення відкритих торгів – на 2 арк. (оригінал наявний у відповідача 1) ;
 4. Копія реєстру отриманих тендерних пропозицій – на 1 арк.;
 5. Копія витягу з протоколу засідання тендерного комітету ВП ЗАЕС від 24.10.2018 року – на 2 арк. (оригінал наявний у відповідача 1 );
 6. Копія протоколу розгляду тендерних пропозицій на закупівлю – на 2 арк. (оригінал наявний у відповідача 1 );
 7. копія повідомлення про намір укласти договір – на 1 арк. (оригінал наявний у відповідача 1 ) ;
 8. копія скарги позивача, яка подавалась в Антимонопольний комітет України на рішення замовника про визначення переможця – на 6 арк. (оригінал наявний у позивача);
 9. копія рішення Антимонопольного комітету України – на 9 арк.;
 10. копія тендерної документації – на 21 арк. (оригінал наявний у відповідача 1);
 11. копія додатку № 5 до тендерної документації «Технічні вимоги та умови постачання» – на 21 арк. (оригінал наявний у відповідача 1);
 12. копія листа-заявки ТОВ «Особа_4» про намір прийняти участь у торгах від 17.09.2018 року № 792 – на 1 арк. (оригінал наявний у відповідача 2 );
 13. копія свідоцтва ПДВ ТОВ «Особа_4» — на 1 арк. (оригінал наявний у відповідача 2);
 14. копія технічної пропозиції ТОВ «Особа_4» від 17.09.2018 року № 793 – на 6 арк. (оригінал наявний у відповідача 2);
 15. копія титульного аркуша ТУ, наданого ТОВ «Особа_4» — на 2 арк. (оригінал наявний у відповідача 2);
 16. копія звіту про виконані проектно-конструкторські роботи, розрахунки та аналіз проекту, наданого ТОВ «Особа_4» — на 3 арк. (оригінал наявний у відповідача 2);
 17. Копія протоколу розгляду тендерної пропозиції учасника на закупівлю ДК 021:2015 4______0-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Фільтри повітряні для ВП ЗАЕС) № 5855 від 17.10.2018 – на 1 арк. (оригінал наявний у відповідача 1);
 18. Копія договору № 1060965 від 25.06.2018 року зі страховою компанією, наданого ТОВ «Особа_4» — на 5 арк. (оригінал наявний у відповідача 2);
 19. Копія страхової гарантії ТОВ «ОСОБА_4» № 1060966 від 12.07.2018, що є невід’ємною частиною Договору № 1060965 від 25.06.2018 із страховою компанією ПрАТ «Європейський страховий альянс», що подавалась Учасником в аукціоні № UA-2018-06-14-000445-c. – на 1 арк.;
 20. Копія договору поставки товару № 599 (6)18 УК/53-121-01-18-07431 від 25.10.2018 року – на 28 арк. (оригінали наявні у відповідачів);
 21. Копія наказу про призначення директора ТОВ «» — на 1 арк. (оригінал наявний у позивача);
 22. Копія витягу зі статуту ТОВ «» — на 7 арк. (оригінал наявний у позивача);
 23. Докази направлення копії позовної заяви з усіма додатками на адресу відповідачів.

 

07.12.2019 року

 Директор ТОВ «»            ___________           О.В. Явфів_______

 

Договір на правове обслуговування юридичної особи № 0103/17

 

м. Київ                                                                                                                     01 березня 2017 р.

 

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» ЄДРПОУ 40241931, в особі директора__________________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Виконавець: Адвокатське бюро «Герасько і партнери», ЄДРПОУ 38778170 в особі керівника__________________________, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого від 03.07.2013 № 10711020000030907, надалі разом «Сторони», а окремо «Сторона», уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Юридична компанія зобов’язується надати Замовнику послуги з правового супроводження господарської діяльності Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.
  • Юридична компанія забезпечує надання Замовнику юридичних послуг у вигляді абонентського обслуговування на умовах даного договору, яке може включати:
   • надання усних консультацій, висновків, довідок з правових питань, що виникають у діяльності Замовника;
   • перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства внутрішніх документів Замовника;
   • організація систематичного обліку та збереження нормативних актів, що надходять до Замовника та видаються ним;
   • проведення консультування працівників Замовника з правових питань;
   • розробляє, оформляє та надає Замовнику проекти наказів, протоколів, розпоряджень керівництва, внутрішніх нормативних документів Замовника
   • розробляє, оформляє та надає Замовнику пакети документів для оформлення трудових відносин з працівниками Замовника;
   • інформування Замовника про зміни в чинному законодавстві України, організація спільно з іншими підрозділами вивчення керівними працівниками та спеціалістами Замовника нормативних актів, що стосуються їхньої діяльності, регулярно здійснює особистий прийом працівників Замовника та консультує їх з правових питань;
   • розробляє, оформляє, редагує та надає Замовнику договори, угоди , що укладаються Замовником з іншими підприємствами та громадянами);
   • бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються Замовником з іншими підприємствами та громадянами, візує їх та супроводжує процедуру укладення та підписання цих договорів.

Надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань;

 • надання письмових юридичних консультацій та висновків з правових питань
 • розроблення юридичних обґрунтувань оптимального розміру податкових зобов’язань в залежності від змісту господарських операцій Замовника ;
 • створення проектів статутних документів, розробка, реєстрація змін до Статутних документів, внесення змін про діяльність Замовника до державних контролюючих органів;
 • представляє у встановленому порядку інтереси Замовника в державних, правоохоронних, контролюючих та інших органах, підприємствах, установах з питань захисту інтересів Замовника;
 • за дорученням Замовника бере участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарської діяльності Замовника;
 • аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, в установі, організації (з виїздом представника Юридичної компанії або залучених фахівців на підприємство, в установу, організацію Замовника в межах м. Києва та Київської області;;
 • аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, в установі, організації ;
 • проведення навчального курсу та семінарів правової підготовки колективу або окремих працівників Замовника щодо їх прав, обов’язків та тактики поведінки у взаємовідносинах з представниками контролюючих органів за узгодженою з Замовником програмою або з інших питань, які цікавлять Замовника;
 • представляє, захищає та відстоює у встановленому порядку інтереси Замовника в судових органах всіх інстанцій;
 • бере участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, що є на балансі господарства, та вживає спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;
 • готує за дорученням Замовника матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції, послуг та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а також вживає заходів щодо відшкодування збитків, завданих Замовнику;
 • надає допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням Замовником встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції і товарів, послуг за кількістю та якістю, проводить інструктаж працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та реагування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, робить висновок про законність списання матеріальних цінностей;
 • організує та веде претензійну роботу з контрагентами Замовника у зв’язку з невиконанням ними своїх договірних зобов’язань;
 • створення проектів позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, відзивів та заперечень, претензійних вимог, а також інших окремих процесуальних документів (не більше трьох документів за один період обслуговування);
 • створення проектів скарг для адміністративного оскарження рішень податкових органів та інших контролюючих органів прийнятих щодо Замовника
 • представлення інтересів Замовника в усіх державних та недержавних установах та організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності;
 • інші послуги, які не передбачені вище, але узгоджені сторонами.
 • Для виконання доручень, зазначених у п. 1.2. Даного Договору, Юридична компанія призначає уповноважених осіб, які діють на підставі виданих доручень (довіреностей) Замовника.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ
  • Права Юридичної компанії:
   • Отримувати письмові висновки фахівців з питань що потребують спеціальних знань, необхідних для забезпечення представлення інтересів Замовника.
   • Збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в тому числі інформацію про Замовника, яка визначається, як конфіденційна інформація.
   • Виконувати інші дії, передбачені законодавством України в усіх установах, підприємствах, організаціях, в тому числі, судах України.
  • Обов’язки Юридичної компанії:
   • Юридична компанія надає необхідну юридичну допомогу, відповідно до вимог законодавства України, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість, яких надана Верховною Радою України.
   • Юридична компанія спрямовує свої дії на представництво Замовника, захист його прав та законних інтересів.
   • При представництві прав та законних інтересів Замовника, Юридична компанія виходить з принципу переваги інтересів Замовника перед своїми власними інтересами.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
  • Права Замовника:
   • Вимагати періодичного усного звіту від Юридичної компанії про хід виконання зобов’язання, а саме, після здійснення кожної значної процесуальної дії.
   • Отримувати консультації від Юридичної компанії стосовно господарської діяльності, та правової позиції по справі та перспектив виконання зобов’язання.
   • Вимагати від Юридичної компанії узгодження позиції по справі, узгоджувати з Юридичною компанією юридичні дії при підписуванні договорів, укладанні угод, а також здійснювати інші юридичні вагомі дії.
  • Обов’язки Замовника:
   • Своєчасно забезпечувати Юридичну компанію всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених цим Договором, в тому числі документами та матеріалами у потрібній кількості примірників.
   • Здійснити оплату юридичних послуг Юридичної компанії згідно з цією Угодою та оплачувати додаткові витрати, необхідні для виконання зобов’язання (відрядження, поштові відправлення та ін.).
   • Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за Договором, та відшкодувати додатково понесені витрати, пов’язані з наданням правової допомоги Замовнику.
  • Замовник погоджуються, що позиція в справі може визначатися лише Юридичною компанією залежно від обставин, з урахуванням думки Замовника, та відповідно до вимог національного законодавства. Замовник не вправі вимагати від Юридичної компанії засобів, способів і методів захисту інтересів, які заборонені законом, не відповідають вимогам адвокатської етики, можуть зашкодити інтересам Замовника.
 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ
  • Ціна даного Договору (розмір винагороди) визначається загальною кількістю періодів юридичного обслуговування, які визначаються кількістю підписаних додаткових угод до даного Договору, які містять виконані послуги та вартість надання таких послуг.
  • Період (термін) юридичного обслуговування визначається в кожній додатковій угоді до Договору укладеній між Сторонами, де зазначається дата початку та його закінчення.
  • Ціна кожної додаткової угоди (розрахункового періоду) визначається на підставі розрахунку, який формує Юридична компанія по завершенню періоду юридичного обслуговування, що є складовою кожної додаткової угоди за вирахуванням сплаченого авансу.

В окремих випадках (при здійсненні великого об’єму робіт) за бажанням Замовника, ним може бути сплачений аванс, який вказується в додатковій угоді і має бути вирахуваний з загальної суми за період юридичного обслуговування.

Розцінки в додатковій угоді вказуються Юридичною компанією самостійно на підставі витраченого часу (людино-годин) на виконання кожної послуги, складності юридичної послуги та розцінок Юридичної компанії. Гонорар за кожен період юридичного обслуговування вважається погодженим тільки після підписання двома Сторонами кожної додаткової угоди. Однак аванс, сплачений наперед у будь-якому разі не повертається.

Додаткова угода (розрахунок) гонорару за період юридичного обслуговування формується Юридичною компанією протягом 5 календарних днів після завершення періоду юридичного обслуговування та надається Замовнику на погодження та підписання. У разі відсутності об’єму робіт протягом 30 календарних днів рахунок-фактура не виставляється Юридичною компанією та/або може бути виставлений пізніше після надання юридичних послуг.

 • Строк надання абонентського обслуговування визначається строком дії Договору та періодами юридичного обслуговування (терміном зазначеним в кожній додатковій угоді).
 • Винагорода Юридичної компанії за кожен період юридичного обслуговування складається з основного розрахунку надання послуг, який є складовою кожної додаткової угоди до даного Договору за вирахуванням сплаченого авансу. У разі якщо аванс з яких-небуть причин не було сплачено Замовником Юридичній компанії. Ціна (гонорар) за період обслуговування встановлюється на підставі відповідної додаткової угоди без вирахування авансу.
 • Розмір коштів зазначений в кожній додатковій угоді Замовник зобов’язаний сплатити Юридичній компанії безготівковим способом на розрахунковий рахунок Юридичної компанії зазначений в даному Договорі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення кожного поточного періоду юридичного обслуговування, тобто протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання кожної додаткової угоди.
 • Якщо сума авансу буде перевищувати розмір оплати за поточний період юридичного обслуговування зазначений в відповідній додатковій угоді, то залишок коштів включається до оплати за наступний період юридичного обслуговування.
 • Сторони домовились, що в разі невиконання Замовником своїх зобов’язань стосовно оплати за даним Договором, або їх виконання не в повній мірі, даний Договір вважається припиненим, з моменту виявлення Юридичною компанією порушення зобов’язань по оплаті та повідомлення Замовника (шляхом листування або будь-яким іншим шляхом), у разі такого припинення Договору, сплачені та/або передані для оплати Замовником кошти не повертаються.
 • Замовник може сплатити Юридичній компанії додаткову винагороду розміром на свій розсуд у випадку виконання нею обов’язків не передбачених даним Договором, додатками до нього та/або у випадку їх успішного виконання та по будь-якому бажанню Замовника.
 • За взаємною згодою Сторони можуть обумовити інші умови та форми оплати послуг Юридичної Компанії. Сума, зазначена в розрахунку до кожного додатку до даного Договору, може корегуватись в незначній мірі за взаємною згодою сторін , однак вважається такою, що узгоджена та не підлягає зміні після підписання кожної додаткової угоди.
 • Усі поточні значні витрати, які виникають у зв’язку із виконанням даного Договору (витрати на бензин, поштові витрати, державні платежі тощо) компенсуються Замовником Юридичній компанії заздалегідь або вказуються в додатковій угоді як витрати у зв’язку з наданням послуг і сплачуються Замовником протягом 5 (п’яти) календарних дній після завершення періоду юридичного обслуговування. У випадку компенсації витрат, які виникають у зв’язку з наданням юридичних послуг після завершення періоду юридичного обслуговування, сума витрат збільшується на ставку податків (плюс 11,5 % від суми витрат).
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • За невиконання або неналежне виконання зобов’язання за цим Договором Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.
  • Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасність надходження коштів на поточний рахунок Юридичної компанії.
  • У разі припинення дії даного Договору або його розірвання за ініціативою Юридичної компанії або Замовника сплачені за даним Договором кошти не повертаються Замовнику.
 2. ФОРС-МАЖОР
  • Сторони не несуть відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання обумовлено обставинами форс-мажору (обставинами непереборної сили), до яких відносяться: стихійні лиха, землетрус, пожежа, буревій, посуха, громадські заворушення, вибухи, страйки, включаючи робітничі страйки та локаути, які перебувають поза розумним контролем сторін, а також ті, що стануться після укладання цього Договору, які істотно і негайно обмежать здатність Сторін виконувати свої зобов’язання за цим Договором. Такі обставини мають бути підтверджені довідкою компетентного органу.
  • У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань відсувається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть продовжуватися більш 3 (трьох) місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань по даному контракту й у цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
  • Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання за цим Договором.
 3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • Сторони домовились та взяли на себе зобов’язання про те, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, відомості, які мають відношення до даного Договору, доповнюють його та/або зачіпають інтереси Сторін, є конфіденційними та не можуть надаватися для ознайомлення та передаватися третім особам без попередньої письмової згоди Сторін, крім випадків, коли надання або передача такої інформації пов’язані з отриманням офіційних дозволів, документів, сплати податків або інших обов’язкових платежів та зборів, а також у випадках, передбачених діючим законодавством України.
  • Юридична компанія зобов’язана зберігати адвокатську таємницю та комерційну таємницю яка стала їй відома внаслідок виконання даного Договору.
  • Замовник зобов’язаний не розголошувати відомості, які йому стали відомі від Юридичної компанії та інформацію, яка забезпечує безпеку самої Юридичної компанії.
 4. ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН
  • Юридична компанія та Замовник, беручи на себе відповідні зобов’язання за цим Договором, запевняють та гарантують один одному, що:
   • Вони є юридичними особами, належним чином створеними та зареєстрованими за законодавством України.
   • Додержані всі внутрішні процедури, положення та регламенти Сторін, необхідні для укладення цього Договору.
   • Укладення цього Договору не призведе до порушення або протиріччя з установчими документами Сторін або будь-якими існуючими зобов’язаннями Сторін перед третіми особами.
   • Будь-яка інформація у зв’язку з підписанням цього Договору, його умовами, фактом проведення юридичних робіт може бути надана третім особам (включаючи засоби масової інформації) тільки за погодженням Сторін.
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Всі додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною.
  • Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2017 року. У разі, якщо жодна із сторін не заявила будь-яким способом (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення, за допомогою смс-повідомлення на мобільний директора, електронною поштою) про припинення дії договору протягом терміну дії, договір автоматично пролонгується на 1(один) рік.
  • Сторони домовились, що даний Договір може бути призупинений на вимогу однієї із сторін в односторонньому порядку в будь-який момент. Про таке призупинення будь-яка сторона даного Договору може повідомити іншу сторону за телефоном та/або в усному порядку, або будь-яким іншим способом не забороненим законом, в тому числі шляхом направлення електронного листа чи смс. При цьому Замовник зобов’язаний оплатити Юридичній компанії за всю роботу, що була виконана, чи підготовлена до виконання в поточному періоді юридичного обслуговування за Договором, а також підписати угоду про припинення дії Договору у разі необхідності. При цьому сплачені Юридичній компанії кошти до призупинення дії Договору не повертаються.
  • Договір вважається припиненим з моменту підписання угоди про припинення, або повідомлення про припинення дії Договору способом передбаченим в пункті 9.3. Договору.
  • Будь-які зміни та доповнення (крім зазначених в п. 9.3, 10.4.), що вносяться до цього Договору, дійсні лише за умови, коли вони викладені в письмовій формі i підписані уповноваженими на те представниками Сторін та скріплені печатками. Такі зміни та доповнення є невід’ємними частинами Договору.
  • Цей Договір укладений українською мовою, підписаний на 2 сторінках в 2-х аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Замовник:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ОСОБА_1»

_____________________________________

Керівник

___________________ О.Ю. Меломан

(п

Виконавець:

Адвокатське бюро «_________________»

 

 

 

 

Керівник

______________ М.Г. Герасько

 

 

Господарський суд Донецької області

61022, м. Харків, пр. Науки, 5

 

Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1»

Місцезнаходження: 01135, м. Київ,

Код ЄДРПОУ:

Тел.:

Адреса електронної пошти:

 

Відповідач:

Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Місцезнаходження: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, пр-т Миру, буд. 8, кімната 15, поверх 3

Код ЄДРПОУ: 21956116

Тел.: (06264) 3-31-65

Електронна пошта: dn@amcu.gov.ua

Офіційна електронна адреса: невідома

 

Ціна позову про забезпечення якого просить Позивач: позов немайнового характеру

 

ЗАЯВА

про забезпечення позову

 

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1» звернулося до господарського суду Донецької області з позовом про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27 грудня 2018 року № по справі №, яким ТОВ «ОСОБА_1» було притягнуто до відповідальності за вчинення  антиконкурентних узгоджених дій у вигляді спотворення результатів торгів (п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та накладено штраф у розмірі 68 000 гривень.

Однак, незважаючи на те, що Позивач звернувся із вищезазначеною позовною заявою до Господарського суду Донецької області, відповідно до ч. 3 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції, це не зупиняє виконання вищезазначеного рішення.

Також факту існування зазначеного рішення створює Позивачу подальші перешкоди та унеможливлює його подальшу участь в інших процедурах закупівель, оскільки відповідно до п. 4 ч. 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» факт притягнення учасника процедури закупівель до відповідальності за порушення, передбачені п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є безумовною підставою для відхилення замовником торгів пропозиції такого учасника протягом наступних трьох років з дня притягнення Позивача до відповідальності.

Окрім зазначених вище обставин, оскаржуваним рішенням на Позивача також було покладено обов’язок сплатити штраф у розмірі 68 00 гривень, який, згідно приписів ч. 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» повинен бути сплачений ТОВ «ОСОБА_1» протягом двох місяців з дня одержання рішення про накладення штрафу.

При цьому, відповідно до ч. 5 вищевказаної статті за кожен день прострочення сплати вищевказаної суми, Законом передбачено стягнення з Позивача пені у розмірі 1,5% від суми штрафу.

На підставі вищевказаних норм, Відповідач має право, згідно діючого законодавства, після спливу вищевказаного двомісячного терміну звернутись до суду із позовом і просити стягнути вищевказані суми штрафу в примусовому порядку, незважаючи на те, що Позивач оскаржує рішення відповідача, яким на нього було накладено штраф.

Однак, Позивач вважає, що неможливість зупинення дії оскаржуваного рішення до моменту вирішення спору господарським судом, робить неефективним захист порушених прав ТОВ «ОСОБА_1», та порушує права позивача, гарантовані йому Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також Першим протоколом до вказаної Конвенції.

Відповідно до приписів статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична  або  юридична  особа  має право мирно володіти своїм майном.  Ніхто не  може  бути  позбавлений  своєї  власності інакше  як  в  інтересах  суспільства  і  на умовах,  передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 5 вказаного Протоколу передбачено, що Високі Договірні Сторони розглядають положення статей 1, 2, 3 і 4  цього Протоколу як додаткові статті Конвенції,  і всі положення Конвенції застосовуються відповідно.             В свою чергу статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року передбачено, що право особи на ефективний засіб юридичного захисту.             Відповідно до вказаної статті кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.             За таких обставин вважаємо, що ТОВ «ОСОБА_1» має право забезпечити свої позовні вимоги задля ефективності захисту своїх порушених прав.             Окрім цього слід наголосити, що невжиття заходів забезпечення позову істотно ускладнить в подальшому виконання рішення суду.             Так, згідно згідно частини 9 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету. Тобто, у випадку визнання оскаржуваного рішення Відповідача недійсним, Позивач вимушений буде докласти значних зусиль та матеріальних витрат задля поверненню з бюджету суми штрафу, який буде стягнуто з нього примусово.             Окрім цього, розгляд справи в суді може тривати довгий час, що унеможливить використання грошових коштів, що будуть стягнуті з Позивача задля сплати штрафу, у своїй господарській діяльності.            Проте найбільш негативні наслідки для господарської діяльності Позивача несе неможливість протягом наступних трьох років брати участь у інших процедурах закупівлі.             Враховуючи, що основними замовниками та споживачами продукції, яка виробляється ТОВ «ОСОБА_1», у більшості випадків, є державні підприємства, неможливість подальшої участі нашого підприємства в інших  процедурах закупівель може призвести до невиконання зобов’язань по виплаті заробітної плати персоналу, або взагалі до банкрутства ТОВ «ОСОБА_1».             Оскаржуваними рішенням Відповідач фактично зробив неможливою подальшу господарську діяльність Товариства, і навіть його оскарження в суді не зупиняє його дії, що робить неефективним захист порушених прав ТОВ «ОСОБА_1».             В свою чергу, підстави, що зазначені вище, свідчать про необхідність забезпечення позовних вимог ТОВ «ОСОБА_1».            Відповідно до ч. 1 статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно ч. 2 статті 136 ГПК України, забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно п. 10 ч. 1 статті 137 ГПК України позов забезпечується, серед іншого, іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечується заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини.

Згідно частини 5 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» незалежно від положень частини четвертої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.

Окрім зазначеного, відповідно до п. 1 Постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 року № 6 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв’язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв’язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Таким чином, вважаємо за необхідне зупинити дію оскаржуваного рішення територіального відділення Антимонопольного комітету в частині визнання Позивача винним у вчиненні порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 статті 50 та визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю «Засобів захисту» та в частині накладення на Позивача штрафу у розмірі 68 000 грн.

На виконання п. 6 ч. 1 статті 139 ГПК України Позивач повідомляє, що в нього відсутні пропозиції щодо зустрічного забезпечення.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 136, 137, 138, 139 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Задовольнити заяву ТОВ «ОСОБА_1» про забезпечення позову.
 2. Постановити ухвалу, якою зупинити дію рішення Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27 грудня 2018 року № в частині визнання ТОВ «ОСОБА_1»  винним у вчиненні порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 статті 50 та визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю «Засобів захисту» та в частині накладення на ТОВ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ) штрафу у розмірі 68 000 грн.

 

Додатки:

 

 1. Платіжне доручення про сплату судового збору – на 1 арк.;

 

24.01.2019 року

 

Директор ТОВ «ОСОБА_1»                             ______________    

 

 

 

Господарський суд міста Києва

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в

 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1»

Місцезнаходження: 04060, м. Київ, вул. Максима

Код ЄДРПОУ:

Тел.:

Інші засоби зв’язку відсутні

Офіційна електронна адреса відсутня

 

Відповідач 1: Державне підприємство «ОСОБА_2» в особі відокремленого підрозділу «ОСОБА_3»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ,

Код ЄДРПОУ:

Інші засоби зв’язку невідомі

Офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти невідомі

 

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_4»

Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул.

Код ЄДРПОУ:

Тел.:

Інші засоби зв’язку невідомі

Офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти невідомі

 

Суддя:

Справа № номер_4

 

ВІДПОВІДЬ НА ВІДЗИВ

 

            У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № номер_4 за позовом ТОВ «ОСОБА_1» до ТОВ «ОСОБА_4», ДП «ОСОБА_2» про визнання недійсним рішення тендерного комітету та визнання недійсним договору поставки.

28 січня 2019 року представником позивача – адвокатом в судовому засіданні було отримано копію відзиву на позов, який було подано Відповідачем 1 – ДП «ОСОБА_2».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.12.2018 року, якою було відкрито провадження по вказаній справі, судом було встановлено строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з моменту отримання відзиву Позивачем.

Відповідно до ч. 1 статті 161 ГПК України при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.

Згідно ч. 2 статті 161 ГПК України заявами по суті справи є, серед іншого, відповідь на відзив.

Частиною 4 статті 161 ГПК України передбачено, що подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

На підставі зазначеного, Позивач вважає за необхідне скористатись наданим йому правом, та вважає за необхідне надати до суду дану відповідь на відзив.

Згідно ч. 1 статті 166 ГПК України у відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.

Позивач не погоджується із доводами Відповідача 1, викладеними ним у поданому відзиві на підставі наступного.

 1. Доводи Відповідача 1 про те, що ТОВ «ОСОБА_4» не було допущено порушення вимог п. 1 розділу 3 Тендерної документації є необґрунтованими.

Заперечуючи проти позовних вимог Позивача, Відповідач 1 посилається на те, що оскільки Відповідачем 2 у складі тендерної пропозиції було надано лист-заявку про намір прийняти участь у торгах № від 17.09.2018 року, в якому останні зазначив юридичну адресу і поштову адресу ТОВ «ОСОБА_4», то останнім не було допущено порушень вимоги п. 1 розділу 3 Тендерної документації.

Однак, із такими доводами не можна погодитись, оскільки, як було зазначено Позивачем у позовній заяві, чинне законодавство не містить визначення поняття «юридична адреса».

Так, згідно вимог п. 1 розділу 3 Тендерної документації, від учасника торгів Замовником вимагалось надати лист-заявку про намір прийняття участі у торгах з обов’язковим зазначенням найменування учасника, коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду) або коду державного реєстру країни, де зареєстрований учасник, якщо він не є резидентом України, місцезнаходження та поштової адреси, реквізитів всіх банківських рахунків, відомостей про керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон, факс, електронна адреса);

Згідно статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

В той же час, відповідно до роз’яснення, яке було надано листом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 05.08.2014 року № 6337, діюче законодавство не містить термінів «юридична адреса» або «фактична адреса», такі терміни використовуються у сталій діловій практиці, а законодавством визначено поняття «місцезнаходження» юридичної особи.

Таким чином, відповідно до вимог тендерної документації Замовником вимагались відомості саме стосовно «місцезнаходження» юридичної особи, а не відомості про «юридичну адресу» учасника, які були надані Відповідачем 2, яка може не співпадати з реальним місцезнаходженням учасника процедури закупівель.

На підставі зазначеного, вважаємо, що Відповідачем 2 були порушені вимоги п. 1 розділу 3 Тендерної документації, на підставі чого, Відповідачем 1 повинна була бути відхилена пропозиція цього учасника. Однак, в порушення приписів Закону України «Про публічні закупівлі», Відповідачем 1 не було відхилено пропозицію вказаного учасника.

 1. Безпідставними є заперечення Відповідача 1 про те, що Відповідач 2, згідно умов тендерної документації надав усі документи, що підтверджують еквівалентність запропонованої продукції.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, Відповідач 1 посилається на те, що Відповідачем 2 у Технічній пропозиції (додаток № 3) було запропоновано фільтр аерозольний ФАП-.2С.Н13 УЗ. 1, призначений для фільтрування повітря, який відповідає ТУ У 29.2—010:2014. Детальний опис та технічні характеристики  фільтрів наведено в зразку паспорту ФАП-3400Д. 2СН13, який розміщений в електронному вигляді в одному файлі разом з Технічною пропозицією.

Окрім зазначеного, Відповідач 1 вважає, що оскільки Відповідачем 2 було надано титульний лист зазначених ТУ та лист їх узгодження з Дирекціями ДП «НАЕК «ОСОБА_5», а  Замовник торгів має вищезазначені ТУ У 29.2—010:2014 в сканованому вигляді, то ТОВ «ОСОБА_4» мав право надавати лише титульну сторінку вищезазначених ТУ та листа їх узгодження.

Однак, вважаємо такі доводи необґрунтованими, оскільки вони суперечать вимогам тендерної документації, про що повідомлялось у позовній заяві.

Зокрема, у п. 1 розділу 3 Тендерної документації Замовника передбачено, що якщо учасником пропонується товар, що є еквівалентом, він повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію: зокрема, серед іншого, учасник торгів повинен був надати ТУ, плани, креслення, малюнки, фото чи опис предмета закупівлі згідно умов тендерної документації.

В іншому випадку замовник має право відхилити тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

Таким чином, у даному випадку вимоги тендерної документації не передбачають можливості подання учасником торгів лише титульної сторінки ТУ та сторінки узгодження.

Зазначена можливість передбачена тендерною документацією лише в тому випадку, якщо учасником пропонується не аналог (еквівалент) фільтру по позиції № 2 Додатку № 1 Специфікація на закупівлю, як було запропоновано ТОВ «ОСОБА_4», а безпосередньо фільтр аерозольний Д-23кл, як було вказано Замовником в Додатку № 1 до Тендерної документації.

Окрім зазначеного, у якості підстав, через які Відповідач 1 повинен був відхилити тендерну пропозицію Відповідача 2, Позивачем також зазначалось про те, що у Додатку № 1 до ТД «Специфікація на закупівлю» в позиції № 2 замовником вимагалась поставка фільтрів аерозольних  Д-23кл або аналоги зі змінними ступенями попереднього очищення у дерев’яному корпусі.

            Проте, Відповідачем 2 не було надано жодних документів у складі тендерної пропозиції, з яких би можна було встановити матеріал, з якого зроблений зовнішній корпус аналогу фільтра Д-23кл, — фільтра ФАП-.2СН13.

Посилання Відповідача 1 у даному випадку на те, що в нього були наявні ТУ в сканованому вигляді, а Технічною комісією при тендерному комітеті ВП була розглянута тендерна пропозиція ТОВ «ОСОБА_4» та визнана такою, що відповідає технічним вимогам та кваліфікаційним критеріям встановленим тендерною документацією, жодним чином не підтверджує, що Відповідачем 2 було запропоновано фільтри саме в дерев’яному корпусі.

Не містить відомостей про матеріал, з якого виготовлений корпус запропонованого Відповідачем 2 фільтра також і зразок технічного паспорту400Д.2СН13, у зв’язку із чим посилання Відповідача 1 на нього у відзиві є безпідставними.

Відповідно до ч. 6 статті 165 ГПК України до відзиву додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем.

Також, згідно ч. 1 статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Відповідно до ч. 3 статті 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 3 статті 74 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Тобто, у даному випадку обов’язок доказування того факту, що запропонована Відповідачем 2 продукція відповідала вимогам Тендерної документації, лежить саме на Відповідачі 1, оскільки це він повинен спростувати доводи Позивача про зворотнє.

Разом з тим, Відповідачем 1 разом із відзивом не було надано жодного документа, який би підтверджував той факт, що запропонована Відповідачем 2 продукція була зроблена саме в дерев’яному корпусі, в той час, як Відповідач 1 посилається у відзиві на ТУ У 29.2-3256556-010:2014, які наявні у нього, та якими, нібито, підтверджується факт відповідності запропонованої Відповідачем 2 продукції вимогам тендерної документації замовника.

Згідно ч. 2 статті 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов’язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події.  У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Таким чином, вважаємо Позивач вважає за необхідне зобов’язати Відповідача 1 надати до суду копію ТУ У 29.2—010:2014 задля підтвердження матеріалу, з якого вироблений корпус фільтра, що був запропонований Відповідачем 2 у якості аналогу.

 1. Безпідставними є посилання Відповідача 1 на те, що Тендерною документацією не передбачено надання учасником закупівлі листа, в разі, якщо він не є платником єдиного податку.

Так, відповідно до пункту 1 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації, учасники повинні були надати «витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку, у разі, якщо учасник є платником цього податку».

В той же час, вимогами Тендерної документації передбачено (про що також було зазначено у відзиві Відповідача 1), що документи, які вимагаються Замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України (країни реєстрації учасника нерезидента) для учасників – юридичних, фізичних осіб-підприємців (учасників нерезидентів), не подаються останніми, про що такий учасник повинен повідомити своїм листом із зазначенням причин у складі тендерної пропозиції.

Як було зазначено Позивачем у позовній заяві, відповідно до п. 291.3 статті 291, п.п. 3 п. 291.4 статті 291, п.п. 1 п. 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, платник єдиного податку може бути одночасно платником ПДВ.

Як було зазначено самим Відповідачем 1 у поданому відзиві, у випадку, якщо замовником вимагається у тендерній документації від певного учасника документ, який не передбачений для нього чинним законодавством України, останній повинен повідомити замовника про це своїм листом із зазначенням причин у складі тендерної пропозиції.

Таким чином, посилання Відповідача 1 на те, що вимога до учасника про необхідність повідомити замовника, якщо він не є платником ПДВ, відсутня у тендерній документації є безпідставними та необґрунтованими, оскільки сам Відповідач 1 посилається на зазначену вимогу у своєму відзиві.

 1. Необґрунтованими вважаємо посилання Відповідача 1 на те, що Відповідачем 2 були дотримані вимоги п. 2 розділу 3 Тендерної документації.

Відповідно до пункту 2 розділу 3 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції учасник торгів для забезпечення виконання зобов’язань, які виникають у зв’язку з поданням тендерної пропозиції надає забезпечення тендерної пропозиції у формі, зокрема, гарантії, виданої страховою компанією, яка пройшла відбір у ДП « «ОСОБА_5» у встановленому порядку, з обов’язковим накладанням електронного цифрового підпису. Страхова гарантія надається разом із завіреною підписом уповноваженої особи учасника копією договору страхування, на підставі якого була видана гарантія, та платіжним дорученням про сплату послуг страхування.

В той же час, Відповідачем 2 у складі тендерної пропозиції було надано договір страхування який є неповним, оскільки до нього не було додано усіх страхових гарантій, які відповідно до п. 1.4. наданого Договору, є його невід’ємними частинами.

Разом з позовною заявою Позивачем надавались інші страхові гарантії, які подавались зазначеним учасником торгів в інших процедурах закупівель.

Таким чином, договір страхування було надано Відповідачем 2 не в повному обсязі, що було підставою для відхилення його тендерної пропозиції, чого Відповідачем 1 зроблено не було.

Відповідно до ч. 1 статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Проте Відповідачем 1 не було надано жодних доказів на підтвердження існування видаткової накладної № 851 від 20.12.2018 року, у зв’язку із чим посилання Відповідача 1 на зазначені обставини є безпідставними.

На підставі зазначеного, керуючись статтями 13, 42, 45, 56, 161, 165, 166 ГПК України, —

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Позовні вимоги ТОВ «ОСОБА_1», заявлені в позовній заяві, задовольнити в повному обсязі.

 

Додатки:

 

 1. Попередній розрахунок судових витрат, які понесені Позивачем – на 1 арк.;
 2. Документи, які підтверджують направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи – на ___ арк.;

 

 

30.01.2018 року

 

Директор ТОВ «ОСОБА_1»                                     ___________

 

 

 

 

Practice Areas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.