Сфери діяльності

Господарське право

Господарське право

Господарське право —  регулює відносини, що виникають у процесі господарської діяльності (бізнесу, діяльності підприємств тощо) Між суб’єктами господарювання, споживачами, органами державної та місцевої влади. Оскільки, діяльність у цій сфері передбачає великі обсяги роботи, буває легко впустити якусь важливу деталь з поля зору .

Для уникнення таких ситуацій, які можуть потягнути за собою велику кількість витрат, варто навчитись делегувати певні обов’язки спеціалістам. Під час ведення бізнесу складно передбачити усі «підводні камені», тому варто завжди мати поруч досвідченого юриста. Це зекономить власникам бізнесу і нерви, і час, і, що дуже важливо, фінанси .

Комплексний юридичний аутсорсинг

Спеціальна пропозиція для юридичних осіб

 • Перевірка договорів .
 • Супроводження та представництво інтересів в судах .
 • Підготовка листів .
 • Отримання ліцензій .
 • Підготовка тендерної документації .
 • Забезпечення ведення бухгалтерського та податкового обліку в структурних підрозділах .
 • Своєчасне виявлення та усунення помилок при відображення господарської діяльності в бухгалтерському та податковому обліках .
 • Виявлення причин, які перешкоджають реалізації потенційних можливостей підприємства та підготовка практичних рекомендацій щодо їх усунення .
 • Аудиторські перевірки достовірності бухгалтерської звітності .
 • Формування аудиторського висновку .
 • Аудиторські перевірки з розробкою рекомендацій для вдосконалення управління бізнесом та веденням бухгалтерського та податкового обліків .
 • Експрес-аудит перед проведенням планових перевірок державними органами .
 • Перевірка фінансової звітності підприємства з наданням аудиторського висновку .
 • Надання звітів про дотримання фінансових показників та вимог .
 • Підготовка аудиту фінансової звітності у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку .
 • Комплексна оцінка бізнеса с ціллю аналізу комерційної привабливості планованої угоди, виявлення переваг та недоліків потенційної співпраці .
 • Супроводження та консультація підприємства з будь-яких питань щодо ведення господарської діяльності .

 

Від 2500 гривень (в залежності від обсягу і складності роботи).

Бухгалтерський облік

 • Ведення бухгалтерського обліку .
 • Ведення кадрового обліку .
 • Юридичне супроводження .
 • Аудиторські перевірки з розробкою рекомендацій для вдосконалення управління бізнесом та веденням бухгалтерського та податкового обліків  .
 • Підготовка аудиту фінансової звітності у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку .

Від 2000 гривень (в залежності від обсягу і складності роботи) .

Крім того, ми надаємо широкий спектр послуг у сфері господарського права:

 • Аналіз та складання усіх видів господарських угод, договорів та контрактів, в тому числі, зовнішньоекономічних .
  • Перевірка договорів на предмет ризиків .
 • Розробка необхідних процесуальних документів  .
  • Реєстраційні дії (ліквідація, реорганізація, реєстрація підприємств, приведення статутут у відповідність до діючого законодавства);
  • Приведення документів по охороні праці на підприємстві у відповідність до діючого законодавства України.
  • Складання позовних заяв, відзивів, пояснень заперечень, відповідей на відзив, адвокатських запитів, відповідей на адвокатські запити .
  • Юридичний аналіз перспективи виграшу справи та правова оцінка .
  • Складання та підготовка проектів :

 1. Установчих документів (статуту, засновницького договору, протоколів учасників суб’єкта господарювання, актів прийому-передачі майна до статутного фонду, оцінки майна, складання реєстраційних карток, внесення до них інформації);
 2. Господарських договорів, їх узгодження з контрагентом (купівлі-продажу, найму-продажу, поставки, лізингу, підряду, перевезення вантажу управління майном тощо);
 3. Документації (проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензійних вимог, письмових вимог, скар