Сфери діяльності

Антимонопольне (конкурентне) право

Антимонопольне право

Задача конкурентного права – регулювати та захищати економічну конкуренцію, обмежувати діяльність монополій та не давати таким структурам права зловживати монопольним становищем і створювати умови недобросовісної конкуренції. Адже конкуренція уже давно не обмежується якістю товарів та послуг.

Потужним інструментом для захисту від подібних ситуацій є звернення до Антимонопольного комітету України. Але треба зважати на те, що і з ним регулярно виникають спори та неузгодженості.

Наші послуги у сфері конкурентного права

Консультації з питань :

 • Захисту від недобросовісної конкуренції
 • Антидемпінгових процедур
 • Щодо отримання дозволів в Антимонопольному комітеті України
 • Пов’язаних із наданням державою преференцій (допомоги)
 • Щодо зайняття суб’єктами господарювання монопольного (домінуючого) становища

Допомога з документацією та проведенням робіт

 • Антимонопольний аудит
 • Виявлення порушень конкурентного законодавства при формуванні групи пов’язаних осіб
 • Мінімізація ризиків настання негативних наслідків
 • Отримання висновків конкурентного відомства щодо відповідності проектів реклами, дистриб’юторських, агентських, рекламних та інших договорів положенням Антимонопольного законодавства
 • Отримання:
  1.  Дозволів на концентрацію
  2. Дозволу на погоджені дії та амністії (залежно від юрисдикції)
  3. Попередніх висновків, дозволів на концентрацію та/або узгоджені дії суб’єктів господарювання
 • Підготовка проектів правил чесної торгівлі, правил професійної етики у конкуренції та їх реєстрація в Антимонопольному комітеті України
 • Правова допомога та супровід в процесах злиття, поглинання, створенні стратегічних альянсів, захисту від недобросовісної конкуренції, отриманні необхідних дозволів на Злиття, організації об’єднань підприємств
 • Проведення економічного аналізу
 • Проведення тренінгів
 • Розробка внутрішніх політик дотримання норм конкурентного права для їх застосування співробітниками компаній
 • Структурування договорів з метою приведення їх у відповідність до вимог конкурентного законодавства
 • Супровід участі в публічних закупівлях, зокрема оскарження результатів торгів

Захист прав та інтересів

 • Відшкодування завданої шкоди
 • Інтересів під час антимонопольного розслідування, під час перевірок конкурентного відомства
 • Порушених прав клієнта у сфері недобросовісної конкуренції (перевірка на відповідність конкурентному законодавству рекламних матеріалів, рекламних кампаній тощо)
 • Підготовка звернень до органів Антимонопольного комітету України з питань недобросовісної конкуренції
 • Також підготовка  і подача до Антимонопольного комітету України пакету документів для оскарження результатів тендерів по державним закупівлям товарів і послуг
 • Послуги адвоката щодо врегулювання спорів (захист інтересів клієнтів під час розслідування органами АМКУ справ про недобросовісну конкуренцію)
 • Представництво інтересів клієнтів:

 • В судах у справах щодо оскарження рішень Антимонопольного комітету України.
 • При розгляді Антимонопольним комітетом України справ про порушення конкурентного законодавства
 • Захист інтересів клієнтів в органах АМКУ та судах в справах про порушення антимонопольного та конкурентного законодавства у сфері концентрації та узгодження дій
 • Протидія недобросовісній конкуренції, припинення дискредитації
 • Розробка стратегії протидії антиконкурентним діям органів влади

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ