Сфери діяльності

Правова допомога при заповненні декларацій

Правова допомога при заповненні декларацій

Усі держслужбовці, військові посадовці, керівники та заступники керівників комунальних підприємств, поліцейські, рядові й начальники податкової поліції, кримінально-виконавчої служби, посадові та службові особи прокуратури та працівники органів місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларації про доходи. Це регулюється Національним агентством з питань запобігання корупції, підрозділами поліції, а також, безпосередньо роботодавцями.

І, не зважаючи на, здавалось, не складну процедуру подання та оформлення декларації, цей процес містить певні ризики, не знаючи яких можна отримати різні види покарання.

Що важливо знати про декларування?

Існує декілька типів декларацій:

Щорічна декларація. Подається у період з 1 січня по 1 квітня року, який наступний після звітного (наприклад, декларацію за 2018 рік потрібно було подати максимум до 1 квітня 2019 року). У ній має бути вказана повна інформація про особу, яка подає декларацію (декларанта), та членів його сім’ї (дружини/чоловіка, дітей тощо). Включає увесь звітний рік з 1 січня до 31 січня звітного року.

Декларація кандидата на посаду. Перед вступом на посаду, кандидат має подати повну декларацію за попередній календарний рік (з 1 січня по 31 грудня), перед поданням кандидатури на посаду держслужбовця або працівника органів місцевого самоврядування. Як і у попередній формі, декларант вказує і себе, і членів своєї сім’ї.

Декларація перед звільненням. Вона має подаватись не пізніше останнього дня роботи на посаді державного службовця. Якщо ж припинення діяльності відбулось з ініціативи роботодавця, декларант має 20 календарних днів на подачу декларації, з того дня, коли його було повідомлено (ознайомлено з наказом) про звільнення з посади. Така декларація охоплює весь звітний період, який не був задекларований раніше і закінчується днем, перед безпосереднім її поданням. Крім цього, декларант має право подати виправлену декларацію впродовж 7 календарних днів після подання первинної.

Декларація після звільнення. Подається до 1 квітня наступного року, після того, як особу було звільнено з посади. Така декларація має охоплювати звітний рік (з 1 січня по 31 грудня попереднього року не включаючи подарунків та видатків станом на 31 грудня). Впродовж 7 календарних днів після подання первинної декларації, можна подати виправлену.

Повідомлення про зміни у майновому стані. Така декларація подається не пізніше, ніж на 10 календарний день після покупки або отримання доходу, сума яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, коли подається форма. До речі, у такому повідомлені не має повідомлятись інформація про зміни у майновому стані членів сім’ї декларанта.

Повідомлення про відкриття валютного рахунку. Повідомляється декларантом протягом 10 календарних днів з того дня, коли він або один з членів його сім’ї відкрив валютний рахунок у банку-нерезидента. Таке повідомлення має подаватись у паперовому вигляді рекомендованим листом або через особистий електронний кабінет

Важливі деталі щодо заповнення декларацій:

Відомо, що у декларацію необхідно вносити не тільки інформацію про декларанта, а й про майно членів його сім’ї. Та варто уточнити, що де