Сфери діяльності

Захист честі гідності та ділової репутації

Захист честі гідності

«ЧЕСТЬ» : з даним словом пов’язується оцінка суспільством моральних та інтелектуальних особливостей людини.

«ГІДНІСТЬ» : усвідомлення людиною факту, що вона володіє не зганьбленими моральними та інтелектуальними якостями. Це та цінність людини, якої вона набуває і яку зберігає у суспільстві.

«ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ» немайнове благо, яке підлягає захисту законом.

У сучасному світі із розвитком теле- радіо індустрії, із настанням ери Інтернету з кожним днем зростає кількість порушень, що стосуються честі гідності ділової репутації.

Розвиток інформаційних технологій створив можливість для кожної особи поширювати інформацію будь- якого змісту серед необмеженого кола людей. Що призводить або може призвести до неправомірного зловживання такою можливістю.

Зростає кількість звернень до суду  з позовом про захист честі гідності та ділової репутації.

З-поміж юридичних осіб кількість подібних позовів менша.

Стаття 28 Конституції України проголошує, що кожен має право на повагу до його гідності.

Згідно статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Засобом захисту честі і гідності та ділової репутації фізичної або юридичної особи є спростування відомостей, які їх порочать.

В даній категорії справ виникає необхідність балансування між двома конституційно гарантованими правами: правом свободи думки і слова, правом на вільне вираження своїх поглядів та переконань, з одного боку, та правом на повагу людської гідності, гарантіями не втручання в особисте і сімейне життя, судовим захистом права на спростування недостовірної інформації про особу, з другого боку.

Вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації. Належить особі, право якої порушено. Особа може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини.

Нерідко відновити права, порушені поширенням недостовірної інформації, можливо в досудовому порядку. Проте в більшості випадків єдиною можливістю відновлення прав є звернення за захистом до суду.

Адвокатське об’єднання «Максимальний захист» допоможе захистити Ваші особисті немайнові права. Відновити ділову репутацію, спростувати недостовірну інформацію розповсюджену в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Зв’яжіться з нами

Зателефонуйте +38 (097) 888 99 77

Напишіть нам на пошту mzahyst@gmail.com

Залишіть заявку у віконці справа

НА ЗАХИСТІ ВАШИХ ІНТЕРЕСІВ