Сфери діяльності

Реєстрація та ліквідація підприємств

Реєстрація та ліквідація підприємств

Ви вирішили стати підприємцем, заснувати свою організацію, або відкрити власний бізнес. Вітаємо!

З чого почати?

Для того, щоб створити бізнес, потрібна ідея, стратегія і стартовий капітал (або інвестор). Далі починається найцікавіше. Окрім того, що необхідно займатись безпосередньо бізнесом чи вести діяльність, планувати її розвиток та адміністративні моменти . Необхідно юридично зареєструвати підприємство.

Хороший бізнесмен, це, в першу чергу, ефективний менеджер. А менеджер завжди уміє делегувати свої обов’язки спеціалістам.

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

Реєстрація ФОП

Строки реєстрації ФОП – 3 дні. (з книгою доході та витрат та витягом 1 тиждень).

Ціна: 3000 грн.

Інформація та документи, які потрібні від особи:

 1. Ксерокопія паспорта та коду.
 2. ФОП можна за наступною адресою:
 • за місцем реєстрації;
 • за місцем знаходження офісу (орендоване);
 • купити юридичну адресу.
 1. Номер телефону.
 2. Електронну адресу, яку буде використовувати ФОП.

Процедура реєстрації ФОП

 1. Подати Ф. № 10 для реєстрації.
 2. Подати заяву на перехід на спрощену систему оподаткування.
 3. Зареєструвати книгу обліку доходів та витрат.
 4. Отримати витяг про реєстрацію ФОП.
 5. Замовити печатку, у разі необхідності.

Реєстрацію ТОВ (Товариства з обмеженою відповідальністю):

Ціна: 4000 грн.

Строки від 3 до 7 днів

Інформація від клієнта:

 1. Обрати назву ТОВ.
 2. Обрати статут:
 • модельний;
 • в паперовій формі.
 1. Засновники (надати паспорт та код на засновників).
 2. Статутний капітал (обрати розмір статутного капіталу від 1 гривні (рекомендовано 100 грн.) і вище, також статутний капітал може бути внесений майном.
 3. Обрати систему оподаткування.
 4. Директор (надати паспорт та код директора, номер телефону директора).
 5. Бухгалтер (надати паспорт та код бухгалтера, визначитись чи буде головний бухгалтер окремою особою, або ж дана функція буде покладена на директора).
 6. Номер телефону для ТОВ.
 7. Електронна адреса для ТОВ.

Алгоритм дій для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю:

Для здійснення реєстрації юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю необхідно здійснити наступні дії:

 1. Визначитись із найменуванням майбутньої юридичної особи

Вимоги до на найменування юридичних осіб визначаються у статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Окрім цього Наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17.10.2018 року № 3236/5) затверджені «Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки».

 1. Пересвідчитись у відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичної особи з аналогічним найменуванням. (посилання на сайт https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch ).

У випадку, якщо в Реєстрі наявна юридична особа з аналогічним найменуванням – визначити інше найменування

 1. Визначитись із юридичною адресою майбутньої юридичної особи;
 2. З’ясувати які види економічної діяльності буде здійснювати юридична особа за КВЕД 2010.
 3. З’ясувати кількість учасників (засновників) юридичної особи, зробити копії паспортів зазначених осіб, а також копії їх РНОКПП, взяти контактні номери телефонів.
 4. З’ясувати розмір статутного капіталу юридичної особи та порядок розподілу часток між учасниками;
 5. З’ясувати паспортні дані, РНОКПП особи, яка буде директором майбутньої юридичної особи;
 6. Погодити із засновниками бажану систему оподаткування юридичної особи;
 7. Відібрати у засновників заяву на ім’я керівника АО «Максимальний захист» про те, що вони добровільно звернулись до АО з проханням зареєструвати на їх ім’я юридичну особу для здійснення реальної господарської діяльності.
 8. Підготувати пакет документів, необхідних для реєстрації юридичної особи

Перелік документів, необхідних для реєстрації юридичної особи визначається статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, передбачені у статті 15 зазначеного закону.

На реєстрацію подаються:

 • Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16).
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників юридичної особи про створення юридичної особи; Оригінал протоколу можна не посвідчувати нотаріально.
 • Установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа (юридична особа може діяти на підставі модельного статуту). Установчі документи посвідчуються нотаріально.

Додатково необхідно перевірити відповідність установчих документів юридичної особи, вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

 • У випадку, якщо юридична особа буде платником ПДВ, необхідно заповнити та подати реєстратору разом із заявою про реєстрацію юридичної особи, реєстраційну заяву платника ПДВ (форма 1-ПДВ).

Форма заяви додається до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 14.11.2014 року № 1130.   (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14 — посилання на положення)

 1. Домовитись із засновниками юридичної особи про дату та час зустрічі у нотаріуса
 2. У нотаріуса: отримати від засновників юридичної особи довіреність на право проведення реєстраційних дій від їх імені (1 оригінал і 2 нотаріально посвідчені копії), посвідчити нотаріально підписи засновників на статуті та протоколі (у випадку, якщо підписи на протоколі також будуть нотаріально завірятися).

Після виходу від нотаріуса у особи, яка буде здійснювати реєстрацію, повинні бути такі документи:

 • Один оригінал і дві нотаріально посвідчені копії довіреності на право проведення реєстраційних дій від імені засновників юридичної особи;
 • Два примірники оригіналу статуту, підписи на якому посвідчені нотаріально;
 • Два примірники оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи (у випадку, якщо підписи на рішеннях також будуть посвідчуватись нотаріально);

На даному етапі жодні документи клієнту не віддаються, адже реєстрація ще не проведена.

 1. Після оформлення документів, необхідно подати їх до державного реєстратора для проведення державної реєстрації створення юридичної особи. Для подачі документів при собі необхідно мати паспорт та довіреність на право проведення реєстраційних дій.

Державному реєстратору подаються: Форма 1, один примірник оригіналу статуту, один примірник оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи (протокол загальних зборів), заява про реєстрацію платником ПДВ (у випадку, якщо це необхідно), нотаріально посвідчена копія довіреності.

 1. Після подачі документів на реєстрацію необхідно одразу отримати у реєстратора опис прийнятих для реєстрації документів;
 2. Протягом 24 годин з моменту реєстрації відомості про юридичну особу повинні з’явитися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перевірити чи зареєстрована юридична особа можна на сайті за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Для перевірки необхідно зайти в розділ «результат надання адміністративних послуг та ввести код, який міститься в правому верхньому куті опису документів, який видається реєстратором одразу після прийняття документів для реєстрації)

 1. Після того, як відомості про реєстрацію юридичної особи будуть отримані, необхідно отримати в того самого реєстратора виписку з Реєстру, яка підтверджує факт реєстрації юридичної особи.
 2. Після отримання виписки необхідно замовити печатку для створеної юридичної особи;
 3. У випадку, якщо до ДФС була подана заява про добровільну реєстрацію юридичної особи платником ПДВ, необхідно перевірити, чи була проведена така реєстрація в Реєстрі платників ПДВ (https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/pdv).

Після того, як юридична особа була зареєстрована платником ПДВ, необхідно подати до ДФС за місцем перебування на обліку юридичної особи запит форми 1-ЗВР для отримання витягу з Реєстру платників ПДВ в паперовій формі. Такий запит може подаватись поштовим відправленням (посилання на форму запиту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14)

 1. Після отримання усіх документів, необхідно віддати клієнту наступні документи:
 • Примірник оригіналу статуту;
 • Примірник оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;
 • Виписку про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Витяг з реєстру платників ПДВ;
 • Печатку юридичної особи;

Під час передачі документів та печатки необхідно відібрати у клієнта розписку про те, що він отримав в АО «Максимальний захист» оригінали перелічених вище документів, а також печатку.

Реєстрація Благодійної організації.

Статтею 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» передбачено 3 види/форми, у яких може створюватися благодійна організація: благодійне товариство, благодійний фонд, благодійна установа.

Благодійне товариство – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту. Крім засновників можуть мати інших членів благодійного товариства. Установчим документом благодійного товариства є статут.

Благодійний фонд – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Благодійна установа — це благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів.

Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою.

гідно зі ст. 15 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» державну реєстрацію БО проводить державний реєстратор (який розташований у Центрі надання адміністративних послуг) за місцем перебування такої організації. Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено такий перелік документів, які подають державному реєстратору:

– заява про державну реєстрацію юридичної особи. У заяві має бути зазначено КВЕД (код видів економічної діяльності) благодійної організації. КВЕД для БО 88.99

– надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. (включає послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, які надаються особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях);

– оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення засновника про створення БО (у разі наявності двох або більше засновників це рішення має бути у формі протоколу установчих зборів);

– статут чи установчий акт (прошитий, пронумерований і підписаний засновниками), нотаріальне засвідчення підписів засновників не вимагається;

– заява про включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій – за бажанням (але варто пам’ятати, що трапляються випадки, коли заяву доводиться подавати повторно безпосередньо до органів Державної фіскальної служби за місцем реєстрації БО);

– якщо документи подає представник, то державному реєстратору також надається довіреність на цю особу.

Плата за реєстрацію благодійної організації не справляється.

За результатами державної реєстрації БО за бажанням отримує паперову виписку з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, електронну версію статуту публікує реєстраційний орган на сайті Міністерства юстиції України (доступ можливий за кодом доступу, який надається під час державної реєстрації).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ЗМІ

Перелік документів, які подаються для реєстрації (перереєстрації ДЗМІ).

Відповідно до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” для державної реєстрації друкованих ЗМІ, засновником якої буде фізична особа подається:

 • заява;
 • копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Для  юридичної особи:

 • заява;
 • копія статуту;
 • копія Виписки з ЄДРПОУ;

У заяві про державну реєстрацію  друкованого видання мають бути вказані:

 1. засновник (співзасновник) видання: (засновник – юридична особа наводить повну назву згідно з документами, що підтверджують його (їх) цивільну правоздатність (виписка із єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, статут (положення), установчий договір засвідчений нотаріально, громадян України або іншої держави наводить дані про громадянство, що підтверджуються копією відповідних сторінок паспорту)
  1.1 пов’язана особа – юридична або фізична особа , яка здійснює контроль  за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї  (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні батьки, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованими засобами  масової інформації;
 2. вид видання (газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест  тощо);
 3. статус видання (вітчизняне – засноване виключно резидентами України, спільне – засноване резидентами України за участю іноземців та/або іноземних юридичних осіб);
 4. назва видання (мовою, якою виходитиме у світ);
 5. мова/мови видання (одномовне, кількома мовами: паралельними випусками,  змішаними  мовами – декількома мовами в одному випуску (із зазначення мов);
 6. сфера розповсюдження (місцева; регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна – у межах України; зарубіжна – за межами України);
 7. категорія читачів (усе населення, дорослі, молодь, діти, інваліди тощо);
 8. програмні цілі (основні принципи): (стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання: розвиток освіти, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань тощо.);
 9. передбачувана періодичність випуску; обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;
 10. юридична адреса засновника (кожного із співзасновників), його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – за наявності), номери зв’язку: (юридична адреса, що наводиться у заяві повинна співпадати з адресою юридичної особи визначеною у відповідних документах – статуті, виписці з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, положенні тощо);
 11. місцезнаходження редакції;
 12. вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, наукове, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне, для дітей тощо).

Крім того, у заяві зазначається, у разі зміни юридичної особи, банківських реквізитів,  адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням вказаних у заяві, засновник (співзасновники) зобов’язується(ються) протягом одного місяця з дня коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий  орган, в тому числі внести зміни до правоустановчих документів.

Перереєстрація друкованого ЗМІ здійснюється реєструючим органом у  разі зміни:

 1. засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни найменування засновника;
 2. назви видання;
 3. мови видання;
 4. сфери розповсюдження видання.

До реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додається угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв’язку зі зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Вимоги до документів

Документи, що подаються для друкованих ЗМІ повинні відповідати вимогам чинного законодавства, а саме:

 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

Заява подається державною мовою окремо на кожне видання. Заява повинна бути надрукована на аркуші формату А-4 за підписом засновника (співзасновників).

Строки розгляду заяви

Заява подана на реєстрацію (перереєстрацію ДЗМІ) розглядається реєструючим органом у місячний строк з дня її одержання.

Ліквідація підприємства 

Пакет «Базовий», ціна 6500 грн.

 • зміна директора;
 • зміна складу засновників;
 • зміна номеру телефону;
 • отримання витягу з ЄРДР.

Пакет «Стандарт», ціна 7000 грн.

 • зміна директора;
 • зміна місцезнаходження;
 • зміна складу засновників;
 • зміна найменування;
 • зміна бенефеціарів;
 • зміна номеру телефону;
 • отримання витягу з ЄРДР.

Пакет «Захист», ціна 13000 грн.

 • зміна директора на громадянина іншої держави;
 • зміна складу засновників на громадянина іншої держави;
 • зміна місцезнаходження;
 • зміна найменування;
 • зміна бенефеціарів;
 • зміна номеру телефону;
 • отримання витягу з ЄДРПОУ.

Пакет «Максимальний захист», ціна 37 000 грн.

 • аналіз та консультація правового становища господарської діяльності підприємства.
 • збір та підготовка необхідного пакету документів;
 • врегулювання проблемних ситуацій у державних органах;
 • юридичний супровід проведення перевірок;
 • внесення запису про припинення юридичної особи.

Юридична ліквідація підприємства (не шляхом продажу)

Підходить підприємствам, які не мають заборгованості перед бюджетом та контрагентами, а також для підприємств, які вчасно подавали податкову та фінансову звітність.

 • Повідомлення державного реєстратора про початок ліквідації підприємства
 • Повідомлення контролюючих органів про початок ліквідації
 • Визначення кредиторів, їх повідомлення про ліквідацію (аналіз даних бухгалтерського обліку, інших документів компанії)
 • Продаж активів підприємства, розрахунки з усіма кредиторами, складання ліквідаційного балансу. Проведення інвентаризації, оцінка майна. Складання ліквідаційного балансу, подання його до ЦОПП
 • Звільнення працівників (попередження, обов’язкове працевлаштування деяких категорій працівників, виплата вихідної допомоги тощо)
 • Закриття банківських рахунків компанії, анулювання свідоцтв, дозволів та виключення з реєстрів
 • Отримання довідок від ДФСУ та ПФУ
 • Передача документів до архівних установ, знищення печаток та штампів
 • Внесення відомостей про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру

Цей спосіб ліквідації передбачає позапланові перевірки контролюючими органами.

Строк ліквідації – від 3 до 6 місяців. В залежності від результатів податкової перевірки, час виконання послуги може бути ще довшим.

Від 28 000 гривень

МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Зв’язок з АО «Максимальний захист»

 +38 (097) 888 99 77

Електронна пошта: mzahyst@gmail.com

Залишіть заявку у віконці справа

МИ ВІРИМО В ВАС ТА НАШУ КОМПАНІЮ